Ogólne warunki zakupu

Obowiązują wyłącznie ogólne warunki zakupu kraju, w którym ma siedzibę jednostka Grupy MAHLE dokonująca zakupu.

Asia / Pacific

China

India

Ameryka Południowa

Brazil

Brazil

Afryka

South Africa

Ameryka Północna

Mexico

North America

North America

North America

Europa

Austria

Czech Republic

France

Germany

Great Britain

Hungary

Italy

Luxembourg

Poland

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Turkey