Zarząd MAHLE

Dr. Jörg Stratmann

Chairman and CEO

 • Badania i Zaawansowane Prace Inżynierskie
 • Zarządzanie Jakością
 • Planowanie Korporacyjne, Komunikacja Korporacyjne
 • Dział Prawny
 • Usługi Inżynieryjne Centrum Technologicznego, Sporty Motorowe i Zastosowania Specjalne
 • Jednostka organizacyjna: Filtracja i Peryferyjne Wyposażenie Silników
 • Centrum zysku: Aktuatory i Moduły Grzewcze, Napędy Elektryczne i Urządzenia Pomocniczne
 • Jednostka organizacyjna: Systemy i Komponenty
 • Centrum zysku: Elementy do Małych Silników
CV

Georg Dietz

 • Jednostka organizacyjna: Systemy i Komponenty
 • Centrum zysku: Elementy do Małych Silników
CV

Wilhelm Emperhoff

 • Centrum zysku: Aktuatory i Moduły Grzewcze, Napędy Elektryczne i Urządzenia Pomocniczne
CV

Anke Felder

 • Dział Personalny
CV

Michael Frick

 • Finanse i Kontroling
 • Usługi z zakresu IT
 • Ubezpieczenia Korporacyjne
 • Wewnętrzny Audyt Korporacyjny
 • Procesy i metody zakupów korporacyjnych.
CV

Martin Weidlich

 • Jednostka organizacyjna: Filtracja i Peryferyjne Wyposażenie Silników
CV