Rozrządy do pojazdów użytkowych

Dalsza optymalizacja wymiany gazu w silnikach spalinowych jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z przyszłymi celami w zakresie emisji i zużycia paliwa przy jednoczesnym spełnieniu ambitnych wymagań w zakresie efektywności w nowoczesnych, czterosuwowych silnikach spalinowych. Rozrząd odgrywa kluczową rolę w tym względzie. Systemy rozrządu kontrolują wymianę gazu, co oznacza, że zapewniają znaczące możliwości optymalizacji procesu spalania.

System jest stale poddawany wysokim mechanicznym obciążeniom podczas pracy. Postępy w zakresie redukcji tarcia będą zatem bezpośrednio wpływać na efektywność całego silnika. Jednocześnie elementy będą wciąż musiały spełniać wymogi w zakresie czasu eksploatacji, które są szczególnie wysokie dla pojazdów użytkowych.