Rozrządy do samochodów osobowych

Dalsza optymalizacja wymiany gazu w silnikach spalinowych jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z przyszłymi celami w zakresie emisji i zużycia paliwa przy jednoczesnym spełnieniu ambitnych wymagań w zakresie efektywności w nowoczesnych, czterosuwowych silnikach spalinowych. Ma to zastosowanie zarówno do silników spalinowych, jak i silników diesla. Rozrząd odgrywa kluczową rolę w tym względzie.

Systemy rozrządu kontrolują wymianę gazu, co oznacza, że zapewniają znaczące możliwości optymalizacji procesu spalania. Elementy systemu rozrządu są poddawane wysokim obciążeniom. Oprócz zużycia spowodowanego przez siły mechaniczne, szczególnie zwiększanie ciśnienia i temperatury spalania nakłada szczególne wymagania na materiały i rozpraszanie ciepła elementów po stronie spalania.