Testy modułu

Zróżnicowane przepisy dotyczące emisji na różnych globalnych rynkach motoryzacyjnych, różne tożsamości marek i określone regionalne oczekiwania klienta wciąż wywołują różnice w zakresie wymogów odnoszących się do elementów, np. w oparciu o punkt wykorzystania, pomimo rosnącej globalizacji i coraz większego strategicznego wykorzystania modułów i identycznych elementów. Dodatkowo, systematyczne zastosowanie w rozwoju układów napędowych i pojazdów wciąż rośnie. Interakcje pomiędzy częściami i systemami staja się coraz ważniejsze dla procesów rozwoju i projektowania.

Każdy element opracowywany przez MAHLE musi zatem spełniać bardzo specyficzne wymogi dla rozpoczęcia produkcji. Niezależnie od zastosowania i regiony, skuteczna funkcjonalność jest równie ważna jak bezpieczeństwo operacyjne przez określony czas eksploatacji.

Solidny projekt stanowi podstawę, zapewniając odpowiednie materiały i być może również powłoki, dostosowane do warunków pracy danego elementu.

Jednak opracowanie elementu w izolacji nie wystarczy. Badanie interakcji pomiędzy elementami w całym pojeździe, zwłaszcza w ramach systemu, jest coraz ważniejsze. Jest to jedyny sposób oceny rzeczywistego zachowania operacyjnego elementów oraz ich interakcji w innymi częściami. Zrozumienie ogólnego systemu jest zatem podstawą skutecznego opracowywania części.

Dział testowania modułów w MAHLE poświęca się badaniu wszystkich tych aspektów. Każdy element jest testowany niezależnie, w ramach systemu oraz w ramach interakcji pomiędzy systemami. Tylko takie holistyczne podejście do testowania może zapewnić uzyskanie trwałych elementów i ostatecznie systemu, który pozostaje efektywny przez cały określony czas eksploatacji.

Jest to możliwe dzięki rozległemu doświadczeniu, które firma MAHLE zgromadziła w swoich segmentach biznesowych, oraz podstawowej filozofii, zakładającej zawsze w pierwszej kolejności zrozumienie ogólnego systemu przed opracowaniem indywidualnych elementów.

Na potrzeby testowania komponentów MAHLE dostępny jest szeroki zakres obiektów testowych i badawczych na całym świecie, dysponujących nowatorską technologią. Obiekty te obejmują:

 • Laboratorium materiałów
 • Laboratorium chemiczne
 • Testowanie elementów
 • Testowanie materiałów
 • Stanowiska testowania zużycia
 • Stanowiska testowania wibracji
 • Stanowiska testowania pulsacji i rozerwania
 • Stanowiska testowania odporności
 • Stanowiska testowania gazu gorącego
 • Stanowiska testowania wycieków i szczelności
 • Laboratoria termodynamiczne
 • Climatic wind tunnels
 • Cooling wind tunnel

Oprócz opracowywania nowych produktów, globalny dział testowania modułów MAHLE wspiera również działy jakości w przypadku pojawienia się reklamacji od klientów. Założenie jest zawsze takie, że każda lokalizacja musi być w stanie zapewnić testowanie elementów w celu wsparcia lokalnego rynku i jego indywidualnych wymogów.

Oznacza to, że konieczna jest globalna obecność. W związku z tym, firma MAHLE rozwinęła szerokie możliwości testowania we wszystkich kluczowych regionach i lokalizacjach w Azji, Europie, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Posiadają one wiele regionalnych cech i pełnią specjalistyczne funkcje w Grupie.

Obiekty te mogą być wykorzystywane na przykład do testowania poziomu projektowego produktów przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych na stanowiskach testowania silników.