Na jakość naszych produktów bezpośrednio wpływa jakość produktów naszych dostawców. Rosnące wymagania klientów i bardzo dynamiczne rynki globalne wymagają od nas i naszych dostawców wysokiego stopnia reagowania, elastyczności i globalnej orientacji.

Ciągłe doskonalenie produktów i procesów, a także ciągłe zapewnianie jakości i kosztów wpływa na całą naszą sieć zakupów, w której każdy dostawca odgrywa ważną rolę.

Wytyczne te są wiążące dla wszystkich dostawców i mają zastosowanie do wszystkich dostaw. Służą do nakreślenia naszych oczekiwań, wymagań, warunków wstępnych i metod niezbędnych do osiągnięcia naszych wspólnych celów. Ponadto przedstawiono przykłady udanego wdrożenia.

Dodatkowe wytyczne mogą mieć zastosowanie na poziomie regionalnym lub zakładowym.

MAHLE Group

Ogólne wytyczne dla dostawców

Supplier information

MAHLE Industrial Thermal Systems

Logistics Guideline Europe

Packaging Guideline Europe

Shipping Instruction Europe

MAHLE Behr

Logistics guideline MAHLE Behr worldwide

Supplier Change Request Notice

KLT-Guideline

KLT-pool order form

CHEP Container pool

MAHLE Letrika

Supplier Manual

MAHLE Filtersystems

Purchased Parts - Product Approval Handbook

Supplier Change Request Notice - North America

Logistics guideline of MAHLE Filtersysteme GmbH and its European subsidiaries

Implementation guideline GLOBAL TRANSPORT LABEL (GTL)

Kodeks Postępowania Dostawcy MAHLE

Download

Angielski [PDF; 1549 KB]