Chłodzenie do samochodów osobowych

Zaledwie kilka lat temu podstawowym zadaniem systemu chłodzenia silnika było dbanie o to, by blok silnika się nie przegrzał. Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie w zakresie poprawy zużycia paliwa, emisji oraz zapewniania komfortu w kabinie, układ chłodzenia silnika stopniowo przyjmował bardziej złożoną rolę, zmieniając się w system zarządzania termicznego. System ten będzie nadal przejmował kolejne zadania celu zapewnienia zgodności z nowymi standardami w zakresie CO2 i emisji - niezależnie od utrzymującego się trendu do elektryfikacji jednostki napędu. Choć „ochrona elementów” pozostaje kluczowym aspektem funkcjonalnym, obecnie dodatkowe elementy w silniku muszą być chłodzone lub podgrzewane przez obwód chłodzenia w różnym czasie.