Globalna sieć badawcza

Zużycie paliwa przez flotę i redukcja emisji CO2 są kwestiami, które jednoczą świat motoryzacji. Wszyscy producenci stają przed wyzwaniem znaczącego zredukowania zużycia paliwa i emisji ze swoich pojazdów, i to w wymagającej perspektywie czasowej. W ostatnich latach wiązało się to z poważnymi pracami inżynierskimi związanymi z układem napędu, zawsze indywidualnie dostosowywanym do warunków technicznych na odpowiednich rynkach. MAHLE przykłada zatem wielką wagę do globalnego przywództwa technologicznego we wszystkich swoich jednostkach biznesowych i starania te będą nadal intensyfikowane w nadchodzących dekadach.

Lokalna obecność jest istotna w celu skutecznego radzenia sobie z regionalnymi różnicami i kulturami obu firm i krajów – nawet lokalny język może pomagać w budowaniu mostów. Umożliwia to tworzenie długoterminowych relacji biznesowych z naszymi klientami. Klienci ci mogą nie tylko otwierać dla nas możliwości na lokalnym rynku - w wielu przypadkach są oni również częścią globalnej sieci producentów. Firma MAHLE jest optymalnie przygotowana do sprostania tym wyzwaniom dzięki 75000 pracownikom na całym świecie, w około 170 lokalizacjach produkcyjnych i 16 głównych Centrach technicznych. Oprócz Centrów technicznych, MAHLE posiada wiele mniejszych centrów rozwoju dla najważniejszych projektów i wyposażyło dużą liczbę swoich zakładów produkcyjnych w autonomiczne instalacje testowe.

Wymiana informacji pomiędzy Centrami technicznymi MAHLE jest prowadzona regularnie, zaś nowe wyniki badań i wnioski są wspólnie omawiane, a dla wewnętrznych projektów zapewniony jest efektywny transfer technologii. MAHLE współpracuje również z licznymi zewnętrznymi stowarzyszeniami i towarzystwami badawczymi oraz uczelniami wyższymi na całym świecie. Transfer wiedzy pomiędzy przemysłem i światem nauki, jak również prace badawcze wykraczające poza granice Grupy, pomagają identyfikować dodatkowy potencjał rozwoju bardziej efektywnych technologii do pojazdów. MAHLE koncentruje się tutaj nie tylko na optymalizacji silników do samochodów osobowych, lecz również zwraca uwagę na duże silniki i silniki do ciężkich pojazdów użytkowych.

Wyzwaniem korporacyjnym i technologicznym, któremu trzeba sprostać w kontekście globalizacji, jest uzyskanie równowagi pomiędzy dywersyfikacją i standaryzacją. Te dwa parametry są bezpośrednio powiązane z sobą nawzajem, ponieważ najwyższy poziom standaryzacji zapewnia szeroką ofertę produktów, które są dochodowe w długiej perspektywie czasowej, ale jednocześnie jest również czynnikiem ograniczającym W konsekwencji, idealne portfolio produktów jest szerokie, modułowe i bardzo elastyczne.

Indywidualne wpływy kultury, polityki i wymogów specyficznych dla rynku będą nadal mieć wpływ na dywersyfikację. Niemniej jednak, zawsze interesującą i potrzebną kwestią będzie poszukiwanie synergii i efektów skali na rynkach, które początkowo wydają się mieć fundamentalnie różne orientacje technologiczne, zwłaszcza dlatego, że takie podejście może zapewnić siłę, której rozmaite regiony potrzebują, by osiągnąć korzyści. Nawet jeśli produkty są specyficzne dla regionu, stojący za nimi producenci są coraz częściej globalni.