Odpowiedzialność za ludzkość i środowisko

Our locations around the world continuously strive to further reduce waste volumes and emissions as well as the consumption of energy and water.

Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest harmonizacja przyszłość ludzkości z postępem technicznym.

Podstawą tego jest nasz system zarządzania środowiskowego, wprowadzony w 1996 roku, które przechowujemy w ramach procesów biznesowych MAHLE. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska są brane pod uwagę. Już na etapie planowania instalacji i procesów, uwzględniamy analizę ryzyka celem zapewnienia w równym stopniu bezpieczeństwa pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.

Ukierunkowane informacje płynące od pracowników ułatwiają podejmowanie odpowiedzialnych działań na wszystkich poziomach. Jednocześnie nasi pracownicy dostarczają nam cennych sugestii dotyczących dalszych ulepszeń. Struktura procesów wewnętrznych ustalająca światowe standardy zapewnia, że stosowne procedury od etapu planowania do realizacji mogą być wdrażane w pełnej zgodności ze zintegrowanym bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najbardziej wydajne energetycznie i ograniczały zużycie zasobów.

Przyjazny dla środowiska projekt produktu jest ważnym czynnikiem przy opracowywaniu nowych produktów. Te podstawowe zasady mają również zastosowanie do naszych procesów operacyjnych, które mają na celu oszczędzanie energii i zasobów, zgodnie z normami ISO 14001 i 50001, a także OHSAS 18001. Podejmując odpowiednie środki, MAHLE zapewnia również unikanie i ograniczanie szkodliwych dla środowiska zdarzeń w przypadku uszkodzenia. W tym celu inwestujemy w przyjazne dla środowiska, najnowocześniejsze technologie i aktywnie wspieramy działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu. W środkach planistycznych uwzględniono również kwestie zachowania gatunków i różnorodności. Spełnienie ogólnego obowiązku należytej staranności na obszarach chronionych to dla MAHLE druga natura.

Die Welt, one of the most important daily newspapers in Germany, and Accenture, one of the world’s largest corporate consultancies, chose MAHLE as the winner of their prestigious TOP 500 Award for sustainable growth.

Nasz wkład w mobilność przyjazną środowisku

Największy wkład w odciążaniu środowiska mają nasze produkty podstawowe. Innowacyjne technologie MAHLE, które zmniejszają zużycie paliwa i emisję spalin, mają stały pozytywny wpływ na równowagę ekologiczną w milionach samochodów na całym świecie. Zmniejszenie masy i tarcia tłoków oraz innych elementów silnika stanowi nasz wkład w poprawę ich sprawności i kontrolę emisji spalin.

Tutaj można znaleźć nasze wytyczne dla bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i gospodarki energetycznej [PDF; 17 KB] [PDF; 16 KB] - Data październik 2014

Ważne informacje dostawców odnośnie dostaw produktów, materiałów chemicznych i preparatów do MAHLE: Zakazy i deklaracje substancji