Zarządzanie paliwem dla samochodów osobowych

Centralnym aspektem zarządzania paliwem jest efektywne filtrowanie paliwa w celu ochrony silnika i jego elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. W miarę jak producenci w coraz większym stopniu realizują strategię identycznych części lub projektów modułowych, taki sam silnik jest wykorzystywany w coraz większej liczbie regionów świata. Jakość paliwa jest bardzo różna, czasem również z powodu wykorzystywania biokomponentów w paliwie. Ważną rolę odgrywa zawartość wody, a także cząstek zanieczyszczeń. Systemy separacji wody mogą przetrzeć drogę dla globalnego zastosowania silnika, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie biodiesla.

Oferta produktów MAHLE do zarządzania paliwem obejmuje produkty takie jak filtry paliwa, systemy separacji wody, podgrzewacze paliwa oraz zbiorniki z węglem aktywnym.

Moduły filtrów paliwa w efektywny sposób przygotowują benzynę i paliwo diesla do procesu spalania. W tym celu wykorzystują one materiały filtrujące zapewniające wysoką skuteczność separacji i posiadają zaawansowany zakres funkcjonalności. Ciśnienie paliwa w filtrach benzyny może być zatem regulowane przez regulator ciśnienia zintegrowany z filtrem paliwa.

Dla silników diesla funkcjonalny zakres modułów filtrów paliwa MAHLE może być o wiele bardziej złożony. Paliwo może na przykład chłodzone lub podgrzewane albo może być realizowana separacja zawartej w nim wody.

W celu spełnienia wymagających limitów emisji, nowoczesne silniki diesla typowo wykorzystują systemu wtrysku oparty na jednej szynie. Są one wyjątkowo wrażliwe na cząstki stałe i paliwo diesla zawierające nierozpuszczoną wodę. Ponieważ silniki wprowadzane na rynek światowy są wykorzystywane także w krajach, w których jakość paliwa jest niska i o różnym udziale biopaliw, konieczne jest umożliwienie optymalnej separacji zanieczyszczeń wody nawet w takich warunkach.

W tym celu, MAHLE opracowało rozwiązanie z modułem aktywnego filtra wstępnego, który osiąga poziom separacji do 98% w nowych warunkach.

Każdy zbiornik paliwa posiada rurę służącą do równoważenia ciśnienia, zapewniającą, by podczas opróżniania zbiornika nie tworzyło się podciśnienie i aby podgrzewanie i rozszerzanie się paliwa nie tworzyło nadciśnienia w zbiorniku. Opary paliwa wydostające się podczas spuszczania nadciśnienia są wprowadzane przez rurę do zbiornika z węglem aktywowanym, gdzie są one przechwytywane i przechowywane. Opary paliwa przechowywane w filtrze są następnie spalane podczas pracy silnika. Moduły zbiorników z węglem aktywowanym w niezawodny sposób redukują emisję węglowodorów i zanieczyszczeń.

Elektryczne podgrzewacze MAHLE są wykorzystywane w silnikach diesla i etanolowych do rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach otoczenia. W przypadku silników diesla, zapewniają one utrzymanie płynności i zapobiegają flokulacji składników paliwa, która może prowadzić do zapchania się filtra. W przypadku silników etanolowych, podgrzewacze MAHLE znacząco poprawiają krytyczny rozruch zimnego silnika.