Ogólne warunki zakupu

Obowiązują wyłącznie ogólne warunki zakupu kraju, w którym ma siedzibę jednostka Grupy MAHLE dokonująca zakupu.

Afryka

South Africa

[PDF; 161 KB]

Asia / Pacific

China

India

English [PDF; 124 KB]

Europa

Portugal

[PDF; 485 KB]

Germany

Great Britain

[PDF; 235 KB]

France

French version [PDF; 154 KB]

Italy

Luxembourg

English Version [PDF; 338 KB]

Austria

Poland

Romania

Slovakia

Spain

Czech Republic

Turkey

Turkish [PDF; 381 KB]

Hungary

Slovenia

Ameryka Północna

North America

Terms and Conditions for Capital Equipment Purchases [PDF; 319 KB]

North America

Terms and Conditions for all other Purchases [PDF; 383 KB]

North America

Non-Production Purchasing General Terms and Conditions [PDF; 267 KB]

Mexico

Non-Production Purchasing General Terms and Conditions [PDF; 407 KB]

Ameryka Południowa

Brazil

General agreement for purchase of products [PDF; 727 KB]

Brazil

General services agreement [PDF; 790 KB]