Zaangażowanie Fundacji MAHLE

Zaangażowanie w biodynamiczną hodowlę nasion

Każdego roku Fundacja MAHLE wspiera około 150 projektów na całym świecie. Czyniąc to działa zgodnie z ideą "Podaruj dziś - z wizją na jutro"

W 1964 roku założyciele firmy Hermann i dr Ernst Mahle przenieśli 99,9 procent  własności z ich Spółki do Fundacji MAHLE i 0,1 procent do MABEG, która miała wyłączne prawa głosu w korporacji. Celem było wyprowadzenie firmy z linii sukcesji dla uniknięcia rozdrobnienia. Umiarkowany, a jednak nadal stabilny podział zysków Fundacji MAHLE miał umożliwić Spółce realizowanie rozległych inwestycji długoterminowych dla osiągania dalszego wzrostu. Miało to również zapewnić trwały rozwój fundacji.

Fundacja MAHLE służy celom charytatywnym, co realizowane jest poprzez promocję ochrony zdrowia, rozwoju i dobrobytu młodzieży, edukacji, kształcenia ogólnego oraz zawodowego dla dorosłych, jak i ekologicznego rolnictwa. Jej priorytety finansowania od dawna obejmują Filderklinik pobliżu Stuttgartu, gdzie lekarze łączą nowoczesne, naukowe osiągnięcia medycyny konwencjonalnej z medycyną holistyczną i antropozoficzną. Dodatkowymi obszarami objętymi sponsoringiem Fundacji MAHLE są projekty edukacyjne i badawcze Waldorf prowadzone przez Witten / Herdecke University.

W ostatnich latach Fundacja rozszerzyła swój obszar działania na płaszczyźnie międzynarodowej i obecnie wspiera projekty medyczne i społeczne w wielu krajach, zwłaszcza w Brazylii.

Do Fundacja MAHLE

Fundacja MAHLE służy celom charytatywnym - promując opiekę zdrowotną, rozwój i opiekę nad młodzieżą, szkolnictwo, ogólną edukację dorosłych i szkolenia zawodowe, a także rolnictwo ekologiczne. Priorytety finansowania od dawna obejmują Filderklinik koło Stuttgartu, gdzie lekarze łączą nowoczesną, naukową medycynę konwencjonalną z holistyczną, antropozoficzną medycyną.

W ostatnich latach fundacja rozszerzyła obszar swojej działalności na płaszczyznę międzynarodową i obecnie wspiera projekty medyczne i społeczne w wielu krajach, w szczególności w Brazylii.

Do Fundacja MAHLE

Filderklinik koło Stuttgartu, gdzie lekarze łączą nowoczesną, naukową medycynę konwencjonalną z holistyczną, antropozoficzną medycyną.