Zarządzanie paliwem dla pojazdów użytkowych

Zarządzanie paliwem w pojazdach użytkowych dotyczy głównie filtracji i usuwania wody. Trend w kierunku tak zwanego silnika światowego - platformy silnikowej do zastosowania w każdym regionie na ziemi - powoduje poważne wyzwania techniczne. W zależności od regionu koncepcja ta jest skonfrontowana z różną zawartością biopaliw i poziomem jakości paliwa. Dlatego konieczne jest ułatwienie optymalnego leczenia paliwem we wszystkich warunkach.

Systemy zarządzania paliwem

Filtry paliwa

Moduły filtrów paliwa do pojazdów użytkowych w efektywny sposób przygotowują paliwo diesla do procesu spalania. W tym celu wykorzystują one materiały filtrujące zapewniające wysoką skuteczność separacji i posiadają zaawansowany zakres funkcjonalności. Dla silników diesla funkcjonalny zakres modułów filtrów paliwa MAHLE może być dość złożony. Paliwo może na przykład chłodzone lub podgrzewane albo może być realizowana separacja zawartej w nim wody.

Systemy separacji wody

W celu spełnienia wymagających limitów emisji, nowoczesne silniki diesla typowo wykorzystują systemu wtrysku oparty na jednej szynie. Są one wyjątkowo wrażliwe na cząstki stałe i paliwo diesla zawierające nierozpuszczoną wodę. Ponieważ silniki wprowadzane na rynek światowy są wykorzystywane także w krajach, w których jakość paliwa jest niska i o różnym udziale biopaliw, konieczne jest umożliwienie optymalnej separacji zanieczyszczeń wody nawet w takich warunkach.

Elektryczne podgrzewacze do systemów paliwa

Elektryczne podgrzewacze MAHLE są wykorzystywane w silnikach diesla i etanolowych do rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach otoczenia. W przypadku silników diesla, zapewniają one utrzymanie płynności i zapobiegają flokulacji składników paliwa, która może prowadzić do zapchania się filtra. W przypadku silników etanolowych, podgrzewacze MAHLE znacząco poprawiają krytyczny rozruch zimnego silnika.

Przy projektowaniu nagrzewnic, MAHLE bazowało na rozległej wiedzy firmy w obszarze systemów paliwowych, osiągając dzięki temu wysoki poziom integracji w module filtra paliwowego. Inne najważniejsze cechy nagrzewnic obejmują niską utratę ciśnienia podczas transferu dużego ciepła do ośrodka, mocną konstrukcję z osobnymi komorami dla elektroniki i elementu grzewczego, niskie wymagania energii ora zwysoką moc wyjściową (600W). Nagrzewnica kontrolowana jest przez zinetgrowaną elektronikę lub system zarządzania silnikiem. Element grzewczy oparty jest na nowoczesnej technologii z dodatnim współczynnikiem temperatury (PTC), a zintegrowana ochrona przed przegrzaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. W oparciu o swoją modułową konstrukcję, nagrzewnice elektryczne MAHLE moga być elastycznie dopasowane do specyficznych wymagań producentów samochodów pasażerskich i pojazdów użytkowych.

Czujniki poziomu wody MAHLE

Czujniki poziomu wody MAHLE dla modułów filtrów paliwowych okreśłają czy podczas działania w module nie gromadzi się zbyt wiele płynu, zapewniając przy tym niezawodne funkcjonowanie filtra podczas okresu użytkowania pojazdu. Przy pomocy innowacyjnej, opatentowanej technologii MAHLE, elemnty czujnika wykonane są nie z metalu lecz z przewodzacego plastiku, zapobiegając przed występowaniem problemów elektrolizy. W połaczeniu z koncepcją uszczelniania opartą na dwukomponentowym wtrysku, dodaje to całej konstrukcji trwałości.

Ich szeroki zakres napięcia roboczego 9 - 36 V umożliwia czujnikom rozległy wachlarz aplikacji w samochodach pasażerskich i pojazdach użytkowych. Dzięki rozległemu doświadczeniu MAHLE w obszarze systemów filtrów paliwowych, możliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu integracji systemów podczas opracowywania czujników. Niemniej jednak, platforma czujnika może podlegać elastycznemu dostosowaniu do wymagań różnych samochodów pasażerskich oraz pojazdów użytkowych, na przykład poprzez dopasowanie długości elementu czujnika oraz zestyków przyłączeniowych. Dostępny w formacie analogowym lub cyfrowym system kontroli czujnika elektrycznego oferuje liczne dodatkowe funkcje, w tym między innymi opcje diagnostyczne.  

CleanLine - rodzina filtrów wstępnych do pojazdów użytkowych

Nowa rodzina filtrów wstępnych CleanLine to modułowy system konstrukcyjny opracowany specjalnie dla krajów o niskiej jakości paliwa. Filtry wstępne są dostępne w różnych rozmiarach, z możliwością wyboru jedno- lub wielostopniowego oddzielania wody. Dodatkowe opcjonalne funkcje obejmują pompę ręczną, czujniki temperatury lub ciśnienia, czujniki poziomu wody oraz ręczne lub automatyczne usuwanie wody.

Wymiennik jonowy do ogniw paliwowych

MAHLE dostarcza już wymienniki jonowe drugiej generacji do pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Służą one do obniżenia przewodności czynnika chłodzącego w ogniwie paliwowym do bardzo niskich wymaganych poziomów. Jest to konieczne, aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwej membrany ogniwa paliwowego z powodu niewielkich zwarć spowodowanych przez przewodzący płyn chłodzący.