Zarządzanie powietrzem dla pojazdów użytkowych

Zarządzanie powietrzem w pojazdach rozpoczyna się od sekcji powietrza, od niefiltrowanego wlotu powietrza poprzez filtrację do indukcji przez moduł wlotowy do komór spalania. Dalej przez system turbodoładowania z turbosprężarką doładowującą i chłodzeniem powietrza doładowującego oraz obejmuje także sterowanie i zarządzanie temperaturą w celu recyrkulacji spalin.

Systemy zarządzania powietrzem

Separator mgiełki olejowej

Systemy wentylacji skrzyni korbowej skutecznie usuwają gazy ze skrzyni korbowej, zanieczyszczone mgiełką olejową. Separator mgiełki olejowej zintegrowany z systemem wentylacji oddziela składniki gazowe i ciekłe. Oddzielony olej jest wprowadzany z powrotem do obwodu oleju, zaś powietrze resztkowe do systemu wlotowego. Separator mgiełki olejowej musi zapewniać wysoki poziom separacji oleju zgodnie z wymogami specyficznymi dla sinika, zróżnicowanych objętościowych natężeń przepływu i wahań ilości oleju. Aktywna separacja mgły olejowej odbywa sie na niezmiennie wysokim poziomie, niezależnie od warunków pracy silnika. Rozwiązanie to umożliwia również aktywne zarządzanie gazami i testowanie systemu wentylacji, aby zapewnić jego integralność i prawidłowe działanie.

Systemy wlotu powietrza

Systemy wlotu powietrza MAHLE obejmują cały zakres - od wlotu nieoczyszczonego powietrza ze wstępnym usuwaniem kurzu i wody przez moduł filtra powietrza z elementem głównego filtra i wkładką bezpieczeństwa do interfejsu wlotu turbosprężarki. W rezultacie, MAHLE jest w stanie w pełni odpowiadać na potrzeby oraz rozwijać i produkować moduły w całości w obrębie firmy.

Moduły filtrów powietrza

Sytuacje związane z krytycznymi ograniczeniami przestrzennymi stanowią duże wyzwanie w procesie opracowywania filtrów powietrza do pojazdów użytkowych. Moduły filtrów powietrza MAHLE są indywidualnie dopasowywane do wymogów klienta w zakresie ograniczeń przestrzennych, wagi oraz interfejsów z innymi systemami. Innym obszarem zainteresowania MAHLE w zakresie rozwoju jest osiągnięcie małej częstotliwości konserwacji. Czujniki mechaniczne i elektryczne w niezawodny sposób prezentują status konserwacji systemu filtra. Zapewniony jest swobodny dostęp do filtra, dzięki czemu możliwa jest konserwacja bez specjalnych narzędzi.

MAHLE jest również liderem w zakresie ochrony środowiska. Elementy metalowe są zatem eliminowane nawet w fazie projektowania modułów filtra powietrza w celu uproszczenia procesu utylizacji zużytych materiałów filtra.

Elektryczne ogrzewacze do systemów przedmuchu

Ogrzewacze przedmuchowe MAHLE są wykorzystywane w liniach powietrza i liniach przedmuchowych w celu zapobiegania tworzeniu się lodu. Ogrzewacze MAHLE wykorzystują technologię PTC i są dostępne w wariantach modułowych, takich jak ogrzewacze prętowe, włączane (niezależne) oraz rozwiązania, które mogą zostać zintegrowane w obudowie filtra. Zakres mocy mieści się w przedziale 200-600 W, zaś maksymalne natężenie przepływu wynosi 200 l/godz. Możliwe jest zastosowanie różnych koncepcji sterowania, takich jak przełączniki termiczne, elektroniczne oraz niezależne elementy kontrolne, wykorzystujące ciśnienie i temperaturę. Korzyści oferowane przez ogrzewacze MAHLE to zoptymalizowana funkcja ogrzewania i potencjał wyższego poziomu integracji w peryferyjnych elementach silnika.

Pokrywy głowicy cylindra

W zależności od wymogów klienta, MAHLE dostarcza plastikowe pokrywy głowicy cylindra w formie zintegrowanej w ramach systemu wlotowego lub jako oddzielny element funkcjonalny lub projektowy. Te produkty oferują największą stabilność i niską wagę. Spełniają one wysokie wymogi w odniesieniu do akustyki i szczelności silnika, jak również zwiększone wymagania projektowe producentów pojazdów i silników. Ostatnia generacja pokryw głowic cylindra MAHLE do pojazdów użytkowych ma do zaoferowania jeszcze więcej: umożliwia integrację funkcjonalną, jak np. w przypadku zintegrowanego separatora mgiełki olejowej, i ma budowę modułową, dzięki czemu może być wykorzystywana w wydajny sposób w silnikach o różnej liczbie cylindrów.

Plastikowe miski olejowe

Plastikowa miska olejowa umożliwia odpowiednie oszczędności masy, jednocześnie łącząc wiele funkcji. Właściwości izolacyjne materiału umożliwiają zachowanie ciepła, zmniejszając tym samym straty związane z tarciem podczas ponownego uruchamiania silnika. Czas realizacji i efektywność ekonomiczna ulegają poprawie dzięki nowym narzędziom i koncepcji produkcji.

Recyrkulacja spalin (EGR)

Jednym ze sposobów na spełnienie nowych limitów emisji NOx (tlenku azotu) jest wykorzystanie recyrkulacji ochłodzonych spalin (EGR). Wymaga to oddzielenia części głównego przepływu spalin pomiędzy wyjściem silnika a turbiną, schłodzenie go w specjalnym wymienniku ciepła, a następnie wprowadzenie z powrotem do wlotu powietrza po wyjściowej stronie chłodnicy powietrza doładowującego. Temperatura spalania w silniku zostaje dzięki temu obniżona, tym samym redukując ilość wytwarzanych tlenków azotu (NOx). Nasze chłodnice EGR oferują wyjątkową wytrzymałość termomechaniczną, mniejszą tendencję do tworzenia sadzy i wyjątkową wydajność. Dzięki wykorzystaniu wysokowydajnych rur ze skrzydełkami, można osiągnąć wyjątkowo stabilne temperatury EGR - i tym samym poprawioną kontrolę EGR.