Zarząd MAHLE

Michael Frick

Prezes Zarządu (pełniący funkcję), CFO

 • Badania i Zaawansowane Prace Inżynierskie
 • Zarządzanie Jakością
 • Planowanie Korporacyjne, Komunikacja Korporacyjne
 • Dział Prawny
 • Usługi Inżynieryjne Centrum Technologicznego, Sporty Motorowe i Zastosowania Specjalne
 • Jednostka organizacyjna: Filtracja i Peryferyjne Wyposażenie Silników
 • Centrum zysku: Aktuatory i Moduły Grzewcze, Napędy Elektryczne i Urządzenia Pomocniczne
 • Jednostka organizacyjna: Systemy i Komponenty
 • Centrum zysku: Elementy do Małych Silników
 • Finanse i Kontroling
 • Usługi z zakresu IT
 • Ubezpieczenia Korporacyjne
 • Wewnętrzny Audyt Korporacyjny
 • Procesy i metody zakupów korporacyjnych.
CV

Jumana Al-Sibai

 • Jednostka biznesowa Thermal Management
 • Centra zysku przemysłowych jednostek zarządzania ciepłem i jednostek sterujących
CV

Georg Dietz

 • Jednostka organizacyjna: Systemy i Komponenty
 • Centrum zysku: Elementy do Małych Silników
CV

Wilhelm Emperhoff

 • Centrum zysku: Aktuatory i Moduły Grzewcze, Napędy Elektryczne i Urządzenia Pomocniczne
CV

Anke Felder

 • Dział Personalny
CV

Martin Weidlich

 • Jednostka organizacyjna: Filtracja i Peryferyjne Wyposażenie Silników
CV