Niepodważalne fakty

Lokalizacja MAHLE w Muskegon, MI.

Wewnętrzne testy silników zapewniają niepodważalne fakty dotyczące działania i jakości produktów.

Nasze obiekty do testowania silników znajdują się w pobliżu najważniejszych centrów rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, co umożliwia ścisłą współpracę z klientami na miejscu. Rozwój i testowanie silników i ich komponentów są coraz bardziej zdecentralizowane. Niezbędna jest zatem przejrzystość i wymiana informacji między różnymi lokalizacjami testów silników.

Lokalizacje MAHLE prowadzące testy silników są połączone za pośrednictwem globalnych baz danych i platform roboczych. Oznacza to, że dane techniczne są dostępne lokalnie w dowolnym czasie i gwarantowana jest regularna wymiana informacji i doświadczeń.

Główne zadania

Testy silników prowadzone przez MAHLE obejmują różne zadania, które można zasadniczo podzielić na sześć obszarów.

 1. Rozwój metody pomiaru
  Nowe metody pomiarów, testów i analiz zapewniają informacje ważne dla procesu rozwoju nowych produktów. Po etapie globalnej koordynacji i lokalnego rozwoju, nowe metody są wprowadzane globalnie w całej Grupie MAHLE. Oznacza to, że nowe metody mogą zostać wdrożone we wszystkich lokalizacjach i zapewniać wartościowe dane i fakty zarówno da MAHLE, jak i klientów.
 2. Podstawowe badania
  Obejmuje to przygotowanie i weryfikację ogólnie stosowanych katalogów działań dla specjalnych problemów i obszarów tematycznych.
 3. Testy silnika dla nowych produktów
  Zanim nowe produkty zostaną zwolnione do zastosowań przeznaczonych dla klientów, musza spełnić wymogi wysokiego stopnia dojrzałości technicznej i funkcjonalności. Nowe produkty są zatem testowane i weryfikowane wewnętrznie w ramach testów silnika.
 4. Testy silnika dla produktów przeznaczonych do zwolnienia do produkcji seryjnej
  W ramach procesu rozwoju produktu, istniejące produkty są dostosowywane do specyfikacji klientów i testowane w ramach testów silnika specyficznych dla klienta. Holistyczne testy jednostki ogniwa zasilającego (PCU, włączając tłoki, pierścienie tłokowe oraz tuleje cylindrowe) są niezbędne do oceny interakcji pomiędzy indywidualnymi elementami oraz do zharmonizowania ich.
 5. Rozwiązywanie problemów
  Komplikacje związane z produktami wytwarzanymi w ramach produkcji seryjnej wymagają szybkiej reakcji. Awarie w terenie muszą zostać odtworzone w ramach odpowiednich testów w obiekcie testowania silników, aby można było przetestować potencjalne środki naprawcze.
 6. Usługi rozwojowe
  Testy silnika mogą zapewnić klientowi kompleksową pomoc w oparciu o doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną dzięki wykonaniu szerokiego zakresu testów silnika przez dostawcę usług rozwoju.

Fuel cell at MAHLE hydrogen test center

Hydrogen test center

MAHLE has put a new test center for hydrogen applications into operation in Stuttgart/Germany. The rigs will be used to test components for fuel cells and close to zero-emissions engines running on hydrogen in order to develop economical and robust system solutions for the automotive industry. Around 100 employees are working on hydrogen-related projects in Stuttgart. MAHLE has been a supplier for fuel cell vehicles since more than ten years.

Stanowisko do testów na zimno

Stanowiska do testów na zimno

Stanowiska do testów na zimno umożliwiają ocenę zachowania silnika podczas rozruchu na zimno oraz przetestowanie zróżnicowanych powłok powierzchni pod kątem uszkodzeń spowodowanych rysowaniem podczas rozruchu na zimno. Całe stanowisko testowe, włączając chłodziwo, olej oraz temperaturę powietrza wchodzącego, może zostać schłodzone do –28°C.

Stanowisko do testów akustycznych

Stanowiska do testów akustycznych

Stanowiska do testów odbić akustycznych są wykorzystywane do prowadzenia rozbudowanych testów NVH (hałas, wibracje, uciążliwość korzystania) w celu zoptymalizowania akustycznego zachowania elementów, takich jak tłoki, łożyska, elementy rozrządu i moduły wejściowe. Wykonywane będą zarówno pomiary hałasu przenoszonego przez struktury, jak i przez powietrze. Zdefiniowane testy są w stanie precyzyjnie odtworzyć wzbudzenie hałasu na stanowisku testowym, umożliwiając obiektywne porównanie potencjalnych środków zaradczych.

Stanowisko testowe siły tarcia dla kompletnych silników

Stanowiska testowe siły tarcia

Istotnym czynnikiem przyczyniającym się do redukcji emisji CO2 jest minimalizacja w silniku strat związanych z tarciem. Oprócz symulacji i określenia współczynnika tarcia poza silnikiem, MAHLE wykorzystuje kilka metod pomiarów silnika w celu określenia i zminimalizowania strat związanych z tarciem.

Siły tarcia dla tłoków, pierścieni tłokowych oraz grupy cylindra mogą zostać określone jako funkcja stopni kąta obrotu wału korbowego w jednocylindrowym silniku z ruchomą tuleją poprzez zmierzenie sił osiowych oddziałujących na tuleję cylindrową.

W połączeniu ze stanowiskiem testowym siły tarcia dla kompletnych silników, MAHLE wykorzystuje narzędzie określające średnie mapy operacyjne ciśnienia tarcia z wykorzystaniem metody oznaczania w napędzanym, działającym kompletnym silniku. Szeroki zakres wariacji parametrów projektowych umożliwia porównanie środków w obrębie całej mapy operacyjnej. Wykorzystując średnią mapą operacyjną ciśnienia tarcia, można wykorzystać odpowiednie narzędzia symulacji do wyliczenia emisji CO2 w cyklach jazdy dostosowanych do klienta.

Silniki klienta mogą być zatem optymalizowane indywidualnie również w odniesieniu do emisji CO2 w cyklach jazdy istotnych z prawnego punktu widzenia.

Więcej o testach silnikowych na stronie MAHLE Powertrain: