Nasi inżynierowie oraz technolodzy na całym świecie pracują nad ciągle trwającym rozwojem silnika spalinowego oraz jego komponentów pomocniczych, jak również nad alternatywnymi systemami napędowymi takimi jak silniki elektryczne oraz ogniwa paliwowe. Specjaliści ci skupiają się również na zagadnieniach związanych ze zintegrowanym zarządzaniem ciepłem w obrębie pojazdu oraz rozwiązanaich badawczych zmierzających do poprawy stabilności systemów oraz komponentów.

Electric drives are tested under real conditions on the electric motor test bench in Fellbach/Germany.

Praca operacyjna i badawcza jest w tej chwili wykonywana w 12 głównych ośrodkach rozwojowych na całym świecie jak również w licznych regionalnych centrach kompetencyjnych.  Sa one zlokalizowane bezpośrednio na strategicznych globalnych rynkach – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chinach, Indiach oraz Japonii. Ich główne zadania dotyczą kluczowych kwestii takich jak efektywność paliwowa, czyste powietrze w zakresie emisji oraz kabiny oraz trwałość. Znajdowane są również rozwiązania dla klientów lokalnych dopasowane do określonych wymagań danego rynku.  Centra rozwojowe MAHLE regularnie wymieniają mędzy sobą swoje doświadczenia.  Nowe wyniki badań oraz odkrycia podlegają wspólnym dyskusjom co zapewnia efektywny transfer technologii dotyczących wewnętrznych projektów.

MAHLE współpracuje rówież z licznymi zewnętrznymi stowarzyszeniami badawczymi, społecznościami oraz uniwersytetami z całego świata. 

Przepływ wiedzy pomiędzy przemysłem i nauką, jak również działalność badawcza rozciągająca się poza granice grupy pomagają w uruchomieniu dodatkowego potencjału dla rozwijania bardziej efektywnych technologii pojazdów. MAHLE koncentruje się na optymalizacji nie tylko samochodów pasażerskich, ale również pojazdów ciężarowych oraz silników wielkogabarytowych.