Klucz do zintegrowanych rozwiązań systemowych

Komponenty elektryczne odpowiadają za rosnącą liczbę zadań w napędach silników spalinowych. Działają niezależnie od silnika spalinowego, odciążając go, co zasadniczo zwiększa wydajność napędu w obrębie całego systemu.

Pierwszym krokiem do elektryfikacji jest zastąpienie siłowników hydraulicznych i pneumatycznych siłownikami elektrycznymi.  W związku z tym, że umożliwiają one szybszą, bardziej precyzyjną kontrolę, siłowniki elektryczne poprawiają m in. spalanie, ograniczając przez to zużycie paliwa oraz emisje.

W drugim kroku, MAHLE uzbraja akcesoria silnikowe w “inteligencję”: wyposażone w silnik elektryczny, akcesoria silnikowe mogą działać niezależnie od prędkości oraz ciśnienia silnika. Mogą być przez to zaprojektowane w oparciu o określone zapotrzebowanie, zapewniając przy tym niebywałą precyzję.  Wspierają również funkcje stop-start w silniku spalinowym i mogą być zasilane przez energię uzyskaną podczas  faz hamowania.

MORE EXPERTISE, STRONGER FUTURE