Wykorzystując swoją stojącą na wysokim poziomie wiedzę systemową, MAHLE rozwija rozwiązania dotyczące całościowego zarządzania ciepłem w pojazdach elektrycznych, obejmujące zarówno kontrolę temperatury wnętrza jak i zarządzanie ciepłem technicznych elementów napędowych.

E-mobilność będzie kluczowym elementem indywidualnego transportu CO2 w perspektywie długoterminowej. MAHLE ma też być jednym z innowacyjnych prekursorów w tej dziedzinie. Wyrafinowane zarządzanie występującymi przepływami ciepła jest podstawą wydajności, zasięgu lotu i żywotności pojazdów elektrycznych.

The most powerful e-compressor on the market

MAHLE e-compressors will enable e-mobility solutions that take consumer acceptance to the next level. Providing superior power to mass and package ratio to satisfying cooling needs of cabin, battery and drivetrain into the future. Powering supercharging capabilities to unlock consumer acceptance for electric vehicles. Signature modular product concept to accommodate different high voltage architectures. Enabling e-mobility solutions for demanding vehicle applications.

Video is loading
play

Większy zasięg dzięki systemowi zarządzania ciepłem od MAHLE

W ten sposób MAHLE tworzy podstawowe warunki do akceptacji mobilności elektrycznej zasilanej baterią.  Elektryczne elementy grzewcze PTC dostarczane przez MAHLE służą do klimatyzacji wnętrza w warunkach zimowych.  Koncepcje MAHLE zaprojektowane w celu wykorzystania ciepła odpadowego z silnika elektrycznego oraz  energoeletroniki zapewniają wysoką wydajność energetyczną – równoznaczną z rozszerzeniem elektrycznego zasięgu operacyjnego w pojazdach elektrycznych zasilanych baterią. W przypadku stosowania pompy ciepła MAHLE,  zasób baterii może znacząco wzrosnąć –do 20 procent przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 0°C.

Video is loading
play

Zdolność szybkiego ładowania dzięki chłodzeniu od MAHLE

Kolejnym, ważnym dla klienta, aspektem e-mobilności jest zdolność baterii do szybkiego ładowania. Skrócony czas ładowania prowadzi do zwiększonego nagromadzenia ciepła w związku z silniejszymi prądami.  Ochrona baterii przed uszkodzeniem sprowadza się w takich przypadkach do aktywnego chłodzenia, obejmującego wszystkie dostępne obwody chłodzenia, niezależnie od temperatur zewnętrznych. MAHLE oferuje już wysokowydajne komponenty, umożliwiające szybkie ładowanie.

Video is loading
play

E-papier
E-Mobility Solutions for Today and Tomorrow