Ośrodki badawcze i rozwojowe na całym świecie

Każdy komponent opracowywany przez MAHLE musi spełniać bardzo specyficzne wymagania dla rozpoczęcia jego produkcji.

Niezależne od zastosowania i regionu wydajne działanie jest równie ważne jak bezpieczeństwo eksploatacji w określonym okresie użytkowania.

Solidna konstrukcja stanowi podstawę, wykorzystując odpowiednie materiały i ewentualnie powłoki, które odpowiadają warunkom pracy dla danego elementu.

Ale nie wystarczy rozwinąć komponent w izolacji. Badanie interakcji między komponentami w całym pojeździe, zwłaszcza w systemie, ma coraz większe znaczenie. Jest to jedyny sposób na ocenę rzeczywistego działania komponentów i ich interakcji z innymi częściami. Zrozumienie całego systemu jest zatem podstawą udanego rozwoju komponentów.

Dział testowania modułów w MAHLE zajmuje się badaniem wszystkich tych aspektów. Każdy komponent jest testowany w niezależnym działaniu, w systemie oraz w interakcjach między systemami. Tylko takie całościowe podejście do testowania może zapewnić trwałe komponenty, a ostatecznie system, który pozostanie wydajny przez cały określony okres użytkowania.

Jest to możliwe dzięki obszernemu doświadczeniu, które MAHLE zgromadził w swoich segmentach biznesowych i podstawowej filozofii, aby zawsze rozumieć cały system przed opracowaniem poszczególnych komponentów.