Na jakość naszych produktów bezpośrednio wpływa jakość produktów naszych dostawców. Rosnące wymagania klientów i bardzo dynamiczne rynki globalne wymagają od nas i naszych dostawców wysokiego stopnia reagowania, elastyczności i globalnej orientacji.

Ciągłe doskonalenie produktów i procesów, a także ciągłe zapewnianie jakości i kosztów wpływa na całą naszą sieć zakupów, w której każdy dostawca odgrywa ważną rolę.

Wytyczne te są wiążące dla wszystkich dostawców i mają zastosowanie do wszystkich dostaw. Służą do nakreślenia naszych oczekiwań, wymagań, warunków wstępnych i metod niezbędnych do osiągnięcia naszych wspólnych celów. Ponadto przedstawiono przykłady udanego wdrożenia.

Dodatkowe wytyczne mogą mieć zastosowanie na poziomie regionalnym lub zakładowym.

MAHLE Group

Ogólne wytyczne dla dostawców

Last revised: November 2022 [PDF; 6028 KB]

Conflict Raw Materials Guideline for Supply Chain

[PDF; 543 KB]

Supplier Change Request Notice

only for changes after PPAP/PPA [XLSX; 416 KB]

Supplier information

MDS verification in IMDS [PDF; 1675 KB]

Sustainable Purchasing Policy

[PDF; 1308 KB]

MAHLE Industrial Thermal Systems

Logistics Guideline Europe

[PDF; 932 KB]

Packaging Guideline Europe

[PDF; 1599 KB]

Shipping Instruction Europe

[PDF; 553 KB]

MAHLE Behr

Logistics guideline MAHLE Behr worldwide

KLT-Guideline

Container pool system with KLT [PDF; 816 KB]

KLT-pool order form

[XLSX; 32 KB]

CHEP Container pool

Information [PDF; 850 KB]

MAHLE Electric Drives Slovenija

Supplier Manual

Customer Specific Requirements (CSR)

[PDF; 691 KB]

Packaging Instructions

MAHLE Electronics

Packaging Guideline MAHLE Electronics

[PDF; 1273 KB]

MAHLE Filtersystems

Purchased Parts - Product Approval Handbook

[PDF; 1066 KB]

Logistics guideline of MAHLE Filtersysteme GmbH and its European subsidiaries

Last revised: September 2020 [PDF; 6436 KB]

Implementation guideline GLOBAL TRANSPORT LABEL (GTL)

Last revised: July 2017 [PDF; 751 KB]

Packaging Manual

[PDF; 2059 KB]

MAHLE Compresores, S. de R.L. de C.V., Juárez

Procedure to regulate and control Compressor suppliers’ changes for Honda North America components.

[PDF; 341 KB]

Kodeks Postępowania Dostawcy MAHLE

Download

Angielski [PDF; 198 KB]