Jako globalny gracz MAHLE jest świadome swojej odpowiedzialności prawnej i społecznej.

Aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i zasadami etycznymi, w ramach Grupy MAHLE opracowaliśmy globalną strukturę zgodności.

Struktura zgodność obejmuje między innymi:

  • globalna zgodność organizacji z kontaktami regionalnymi i centralnymi kanałami sprawozdawczymi
  • kodeks biznesowy MAHLE jako zbiór zasad postępowania celem zapewnienia, że zachowanie pracowników jest zgodne z prawem i przepisami
  • środki zapobiegawcze
  • koncepcja szkolenia dla podniesienia świadomości pracowników w obszarach ryzyka istotnych dla zgodności
  • działania mające na celu zapewnienie trwałości struktury zgodności.

Integralną częścią naszej struktury zgodności jest Kodeks Biznesowy MAHLE. Celem tego Kodeksu jest zapewnienie ram prawnych i etycznych, w których muszą pracować wszyscy pracownicy Grupy MAHLE, w tym dyrektorzy i kierownicy.

Kodeks Biznesowy MAHLE dostępny tutaj do pobrania

Download

Polski [PDF; 1811 KB]

Download

Angielski [PDF; 1796 KB]

Download

Chiński [PDF; 1985 KB]

Download

Czeski [PDF; 1802 KB]

Download

Francuski [PDF; 1801 KB]

Download

Niemiecki [PDF; 1799 KB]

Download

Włoski [PDF; 1796 KB]

Download

Japoński [PDF; 1942 KB]

Download

Koreański [PDF; 1975 KB]

Download

Portugalski [PDF; 1799 KB]

Download

Słowiański [PDF; 1802 KB]

Download

Hiszpański [PDF; 1800 KB]

Conflict Raw Materials Guideline for Supply Chain

Download

[PDF; 543 KB]

Aby zapewnić zgodność z przepisami ustawowymi i zasadami etycznymi we własnej bazie dostawców, MAHLE opracowało Kodeks Postępowania dla Dostawców, dla wszystkich dostawców Grupy MAHLE, a wszyscy dostawcy muszą zapewnić zgodność z tymi przepisami.

Kodeks Postępowania Dostawcy MAHLE

Download

Angielski [PDF; 198 KB]

Kolejnym elementem struktury zgodności MAHLE jest nasza otwarta kultura korporacyjna. Oprócz istniejących wewnętrznych kanałów raportowania, pracownicy, partnerzy biznesowi i strony trzecie mają możliwość zgłaszania potencjalnych poważnych naruszeń przepisów lub wewnętrznych wytycznych w dowolnym momencie za pośrednictwem internetowego systemu informowania o nieprawidłowościach.

Platforma Zgodności

Zadzwoń do nas o

Wyślij e-mail