Odpowiedzialność za ludzkość i środowisko

W naszych lokalizacjach na całym świecie nieustannie dążymy do dalszej redukcji ilości odpadów i emisji, a także zużycia energii i wody.

Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest harmonizacja przyszłości ludzkości z postępem technicznym.

Podstawą tego jest nasz system zarządzania środowiskowego, wprowadzony w 1996 roku, który jest częścią procesów biznesowych MAHLE. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Już na etapie planowania, instalacji i procesów, uwzględniamy analizę ryzyka celem zapewnienia w równym stopniu bezpieczeństwa pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.

Informacje płynące od pracowników ułatwiają podejmowanie odpowiedzialnych działań na wszystkich poziomach. Nasi pracownicy dostarczają nam cennych sugestii dotyczących dalszych ulepszeń. Nasze procesy wewnętrzne ustalające światowe standardy, zapewniają, że stosowne procedury, już od etapu planowania do realizacji, mogą być wdrażane w pełnej zgodności z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i środowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były jak najbardziej wydajne energetycznie i ograniczały zużycie zasobów.

Przyjazny dla środowiska projekt produktu jest ważnym czynnikiem przy opracowywaniu nowych produktów. Te podstawowe zasady mają również zastosowanie do naszych procesów operacyjnych, które mają na celu oszczędzanie energii i zasobów, zgodnie z normami ISO 14001 i 50001, a także OHSAS 18001. Podejmując odpowiednie środki, MAHLE zapewnia również unikanie i ograniczanie zasięgu szkodliwych dla środowiska zdarzeń w przypadku ich wystąpienia. W tym celu inwestujemy w przyjazne dla środowiska najnowocześniejsze technologie i aktywnie wspieramy działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu. W środkach planistycznych uwzględniono również kwestie zachowania gatunków i różnorodności. Spełnienie obowiązku należytej staranności w ochronie środowiska to dla MAHLE druga natura.

Die Welt, one of the most important daily newspapers in Germany, and Accenture, one of the world’s largest corporate consultancies, chose MAHLE as the winner of their prestigious TOP 500 Award for sustainable growth.

Sustainability Report

Download

Sustainability Report 2020 [PDF; 3275 KB]

Nasz wkład w mobilność przyjazną środowisku

Największy wkład w odciążaniu środowiska mają nasze produkty podstawowe. Innowacyjne technologie MAHLE, które zmniejszają zużycie paliwa i emisję spalin, mają stały pozytywny wpływ na równowagę ekologiczną w milionach samochodów na całym świecie. Zmniejszenie masy i tarcia tłoków oraz innych elementów silnika stanowi nasz wkład w poprawę ich sprawności i kontrolę emisji spalin.

Tutaj można znaleźć nasze wytyczne dla bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i gospodarki energetycznej [PDF; 18 KB] [PDF; 16 KB] - Data czerwiec 2021

Ważne informacje dostawców odnośnie dostaw produktów, materiałów chemicznych i preparatów do MAHLE: Zakazy i deklaracje substancji