Zarządzanie paliwem dla samochodów osobowych

Jednym z najważniejszych zadań związanych z paliwem jest skuteczne usuwanie cząstek brudu i wody z paliwa, w celu ochrony silnika i jego komponentów przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Systemy paliwowe

Filtry paliwa

Moduły filtrów paliwa w efektywny sposób przygotowują benzynę i paliwo diesla do procesu spalania. W tym celu wykorzystują one materiały filtrujące zapewniające wysoką skuteczność separacji i posiadają zaawansowany zakres funkcjonalności. Ciśnienie paliwa w filtrach benzyny może być zatem regulowane przez regulator ciśnienia zintegrowany z filtrem paliwa.

Dla silników diesla funkcjonalny zakres modułów filtrów paliwa MAHLE może być o wiele bardziej złożony. Paliwo może na przykład chłodzone lub podgrzewane albo może być realizowana separacja zawartej w nim wody.

Systemy separacji wody

W celu spełnienia wymagających limitów emisji, nowoczesne silniki diesla typowo wykorzystują systemu wtrysku oparty na jednej szynie. Są one wyjątkowo wrażliwe na cząstki stałe i paliwo diesla zawierające nierozpuszczoną wodę. Ponieważ silniki wprowadzane na rynek światowy są wykorzystywane także w krajach, w których jakość paliwa jest niska i o różnym udziale biopaliw, konieczne jest umożliwienie optymalnej separacji zanieczyszczeń wody nawet w takich warunkach.

W tym celu, MAHLE opracowało rozwiązanie z modułem aktywnego filtra wstępnego, który osiąga poziom separacji do 98% w nowych warunkach.

Czujniki poziomu wody MAHLE

Czujniki poziomu wody MAHLE dla modułów filtrów paliwowych okreśłają czy podczas działania w module nie gromadzi się zbyt wiele płynu, zapewniając przy tym niezawodne funkcjonowanie filtra podczas okresu użytkowania pojazdu. Przy pomocy innowacyjnej, opatentowanej technologii MAHLE, elemnty czujnika wykonane są nie z metalu lecz z przewodzacego plastiku, zapobiegając przed występowaniem problemów elektrolizy. W połaczeniu z koncepcją uszczelniania opartą na dwukomponentowym wtrysku, dodaje to całej konstrukcji trwałości.

Ich szeroki zakres napięcia roboczego 9 - 36 V umożliwia czujnikom rozległy wachlarz aplikacji w samochodach pasażerskich i pojazdach użytkowych. Dzięki rozległemu doświadczeniu MAHLE w obszarze systemów filtrów paliwowych, możliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu integracji systemów podczas opracowywania czujników. Niemniej jednak, platforma czujnika może podlegać elastycznemu dostosowaniu do wymagań różnych samochodów pasażerskich oraz pojazdów użytkowych, na przykład poprzez dopasowanie długości elementu czujnika oraz zestyków przyłączeniowych. Dostępny w formacie analogowym lub cyfrowym system kontroli czujnika elektrycznego oferuje liczne dodatkowe funkcje, w tym między innymi opcje diagnostyczne.  

Elektryczne podgrzewacze do systemów paliwa

Elektryczne podgrzewacze MAHLE są wykorzystywane w silnikach diesla i etanolowych do rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach otoczenia. W przypadku silników diesla, zapewniają one utrzymanie płynności i zapobiegają flokulacji składników paliwa, która może prowadzić do zapchania się filtra. W przypadku silników etanolowych, podgrzewacze MAHLE znacząco poprawiają krytyczny rozruch zimnego silnika.

Przy projektowaniu nagrzewnic, MAHLE bazowało na rozległej wiedzy firmy w obszarze systemów paliwowych, osiągając dzięki temu wysoki poziom integracji w module filtra paliwowego. Inne najważniejsze cechy nagrzewnic obejmują niską utratę ciśnienia podczas transferu dużego ciepła do ośrodka, mocną konstrukcję z osobnymi komorami dla elektroniki i elementu grzewczego, niskie wymagania energii ora zwysoką moc wyjściową (600W). Nagrzewnica kontrolowana jest przez zinetgrowaną elektronikę lub system zarządzania silnikiem. Element grzewczy oparty jest na nowoczesnej technologii z dodatnim współczynnikiem temperatury (PTC), a zintegrowana ochrona przed przegrzaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. W oparciu o swoją modułową konstrukcję, nagrzewnice elektryczne MAHLE moga być elastycznie dopasowane do specyficznych wymagań producentów samochodów pasażerskich i pojazdów użytkowych.

Filtry wodne do wtrysku wody

Aby zaoszczędzić paliwo i chronić komponenty, wtrysk wody będzie wykorzystywany w silnikach benzynowych w przyszłości. MAHLE dostarcza filtr wody do systemów dozowania i wtrysku wody i już pracuje nad modułami uzdatniania wody następnej generacji.

Filtr wody MAHLE zapewnia dostępność wody wymaganej do wtrysku wody. Filtr jest wyposażony w elektryczny podgrzewacz płaszcza opracowany przez MAHLE, dzięki czemu system można szybko zastosować w niskich temperaturach.

Zbiorniki z węglem aktywowanym

Każdy zbiornik paliwa posiada rurę służącą do równoważenia ciśnienia, zapewniającą, by podczas opróżniania zbiornika nie tworzyło się podciśnienie i aby podgrzewanie i rozszerzanie się paliwa nie tworzyło nadciśnienia w zbiorniku. Opary paliwa wydostające się podczas spuszczania nadciśnienia są wprowadzane przez rurę do zbiornika z węglem aktywowanym, gdzie są one przechwytywane i przechowywane. Opary paliwa przechowywane w filtrze są następnie spalane podczas pracy silnika. Moduły zbiorników z węglem aktywowanym w niezawodny sposób redukują emisję węglowodorów i zanieczyszczeń.

Wymiennik jonowy do ogniw paliwowych

MAHLE dostarcza już wymienniki jonowe drugiej generacji do pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. Służą one do obniżenia przewodności czynnika chłodzącego w ogniwie paliwowym do bardzo niskich wymaganych poziomów. Jest to konieczne, aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwej membrany ogniwa paliwowego z powodu niewielkich zwarć spowodowanych przez przewodzący płyn chłodzący.