Nagrzewnice elektryczne i czujniki

Elektryczne podgrzewacze do systemów paliwa

Elektryczne podgrzewacze MAHLE są wykorzystywane w silnikach diesla i etanolowych do rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach otoczenia. W przypadku silników diesla, zapewniają one utrzymanie płynności i zapobiegają flokulacji składników paliwa, która może prowadzić do zapchania się filtra. W przypadku silników etanolowych, podgrzewacze MAHLE znacząco poprawiają krytyczny rozruch zimnego silnika.

Przy projektowaniu nagrzewnic, MAHLE bazowało na rozległej wiedzy firmy w obszarze systemów paliwowych, osiągając dzięki temu wysoki poziom integracji w module filtra paliwowego. Inne najważniejsze cechy nagrzewnic obejmują niską utratę ciśnienia podczas transferu dużego ciepła do ośrodka, mocną konstrukcję z osobnymi komorami dla elektroniki i elementu grzewczego, niskie wymagania energii ora zwysoką moc wyjściową (600W). Nagrzewnica kontrolowana jest przez zinetgrowaną elektronikę lub system zarządzania silnikiem. Element grzewczy oparty jest na nowoczesnej technologii z dodatnim współczynnikiem temperatury (PTC), a zintegrowana ochrona przed przegrzaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. W oparciu o swoją modułową konstrukcję, nagrzewnice elektryczne MAHLE moga być elastycznie dopasowane do specyficznych wymagań producentów samochodów pasażerskich i pojazdów użytkowych.

Elektryczne ogrzewacze do systemów przedmuchu

Ogrzewacze przedmuchowe MAHLE są wykorzystywane w liniach powietrza i liniach przedmuchowych w celu zapobiegania tworzeniu się lodu. Ogrzewacze MAHLE wykorzystują technologię PTC i są dostępne w wariantach modułowych, takich jak ogrzewacze prętowe, włączane (niezależne) oraz rozwiązania, które mogą zostać zintegrowane w obudowie filtra. Zakres mocy mieści się w przedziale 200-600 W, zaś maksymalne natężenie przepływu wynosi 200 l/godz. Możliwe jest zastosowanie różnych koncepcji sterowania, takich jak przełączniki termiczne, elektroniczne oraz niezależne elementy kontrolne, wykorzystujące ciśnienie i temperaturę. Korzyści oferowane przez ogrzewacze MAHLE to zoptymalizowana funkcja ogrzewania i potencjał wyższego poziomu integracji w peryferyjnych elementach silnika.

Czujniki poziomu wody MAHLE

Czujniki poziomu wody MAHLE dla modułów filtrów paliwowych okreśłają czy podczas działania w module nie gromadzi się zbyt wiele płynu, zapewniając przy tym niezawodne funkcjonowanie filtra podczas okresu użytkowania pojazdu. Przy pomocy innowacyjnej, opatentowanej technologii MAHLE, elemnty czujnika wykonane są nie z metalu lecz z przewodzacego plastiku, zapobiegając przed występowaniem problemów elektrolizy. W połaczeniu z koncepcją uszczelniania opartą na dwukomponentowym wtrysku, dodaje to całej konstrukcji trwałości.

Ich szeroki zakres napięcia roboczego 9 - 36 V umożliwia czujnikom rozległy wachlarz aplikacji w samochodach pasażerskich i pojazdach użytkowych. Dzięki rozległemu doświadczeniu MAHLE w obszarze systemów filtrów paliwowych, możliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu integracji systemów podczas opracowywania czujników. Niemniej jednak, platforma czujnika może podlegać elastycznemu dostosowaniu do wymagań różnych samochodów pasażerskich oraz pojazdów użytkowych, na przykład poprzez dopasowanie długości elementu czujnika oraz zestyków przyłączeniowych. Dostępny w formacie analogowym lub cyfrowym system kontroli czujnika elektrycznego oferuje liczne dodatkowe funkcje, w tym między innymi opcje diagnostyczne.