MAHLE czyni ogniwa paliwowe mobilnymi

Stuttgart / Niemcy, 08 sierpnia 2019 r. - Firmy, które chcą ksztatłować mobilność przyszłości muszą szybko reagować na zmieniające się warunki. Jest to jedyny sposób, aby sprowadzić nowe technologie do opłacalnego poziomu i ująć je w struktury produkcji seryjnej oraz łączyć doświadczenie różnych dziedzin w grupie projektowej dla jednostek paliwowych. To miejsce, w którym spotykają się wszystkie tematy z tego obszaru.

  • MAHLE ujęło wiedzę z zakresu ogniw paliwowych w struktury Agile
  • Biuro projektowe ogniw paliwowych jest centralnym punktem dostępowym dla wszystkich powiązanych systemów

Znaczenie ogólnej, systemowej perspektywy dla bezpieczeństwa i konkurencyjności samochodów z ogniwami paliwowymi można zilustrować przez symulacje dynamiczne ogniw w połączeniu z rozmiarem akumulatorów lub przez wspólny rozwój wymienników jonowych i wymienników ciepła. Ścieżka powietrzna, znana również jako katodowy układ powietrzny, jest jednym z centralnych układów na obrzeżach ogniwa paliwowego. Zależności i interakcje są złożone i można je przewidzieć tylko poprzez skomplikowane symulacje.

Zespół biura projektowego ogniw paliwowych analizuje wyniki i określa konstrukcję komponentów peryferyjnych, co skutkuje pojazdem zoptymalizowanym pod względem kosztów. MAHLE wykorzytuje wiedzę z obszarów badań i rozwoju dla tradycyjnej mobilnośći do projektów ogniw paliwowych co umożliwia pełne współdziałanie obszarów ochrony termicznej, gamy badań i rozwoju w zakresie konwencjonalnej mobilności do domu projektu ogniw paliwowych, umożliwiając pełne współdziałanie systemów ochrony termicznej, powietrznych, wodnych i filtracji.

Innym przykładem ścisłej współpracy między różnymi ośrodkami rozwoju jest wspólny rozwój wymienników ciepła i wymienników jonowych. To tutaj łączy się nasza wiedza techniczna w dziedzinie zarządzania ciepłem i filtracji. Płyn chłodzący stosowany do chłodzenia stosów ogniw paliwowych musi być dejonizowany, aby stracił przewodność elektryczną. Gdyby był przewodzący, wówczas nie tylko mógłby wytworzyć wybuchowy gaz, ale także niepożądane i niebezpieczne prądy. Dejonizowany czynnik chłodzący przepływa przez dwubiegunowe płyty ogniwa paliwowego, aby je schłodzić. Dejonizowany czynnik chłodzący jest jednak wysoce reaktywny i powoduje korozję elementów, które mają z nim kontakt, dlatego należy tego unikać. Z tego powodu MAHLE pasywuje wymiennik ciepła i czyni go odpornym na jony ługujące. Zapewnia to trwałość układowi chłodzenia i zmniejsza obciążenie wymiennika jonowego, zapewniając bezpieczeństwo pod wysokim napięciem w każdych warunkach.

Droga powietrza w ssytemie wydechowym w pojeździe z ogniwem paliwowym wymaga również wiedzy specjalistycznej. Inteligentny system usuwania wody zapewnia, że usuwanie wody odbywa się tylko przy dużych prędkościach. Zapobiega to zamarzaniu wody w niewygodnych miejscach, takich jak garaże parkingowe lub tereny centrów miast. Woda odprowadzana z dużą prędkością jest rozpylana. To łaczenie funkcji i podejście systemowe jest typowe dla rozwoju komponentów w MAHLE. Łączy wiedzę specjalistyczną z obszarów peryferii silnika, symulacji przepływu i filtracji.

O MAHLE

W MAHLE zajmujemy się technologią napędów, elementów chłodzenia i klimatyzacji oraz filtracji, zarówno w pojazdach z silnikami spalinowymi jak i elektrycznymi. Jesteśmy zaangażowni w pracę nad bardziej wydajnym, przyjaznym środowisku i komfortowym transportem. Stale optymalizujemy silnik spalinowych, zwiększamy udział paliw alternatywnych i tworzymy podstawy pod rozwój e-mobilności na świecie. Obecnie około 79 000 pracowników pracuje w 160 zakładach produkcyjnych i 16 głównych centrach badawczo-rozwojowych, z których jedno znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. Nasze produkty są montowane w co drugim pojeździe na świecie.

Dostarczamy produkty do największych producentów samochodów, również do pionierów elektrycznej motoryzacji.

W 2018 r. Grupa wygenerowała sprzedaż w wysokości około 12,6 mld EUR. Jest reprezentowana w ponad 30 krajach w 160 lokalizacjach. W naszych centrach badawczo-rozwojowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Hiszpanii, Słowenii, USA, Brazylii, Japonii, Chinach, Indiach i Polsce ponad 6100 inżynierów i techników ds. Rozwoju pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przyszłej mobilności.

Dodatkowe informacje:

MAHLE GmbH
Christopher Rimmele
Corporate Communications/Public Relations
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart/Germany

Phone: +49 711 501-12374
christopher.rimmele@mahle.com