Pracownicy to podstawa naszego sukcesu

Z ich umiejętnościami, zaangażowaniem i wiedzą pracownicy są podstawą naszego sukcesu i kluczem do przyszłości Grupy MAHLE.

Głównym celem naszych działań w obszarze zarzadzania personelem jest od wielu lat staranny wybór, intensywny rozwój i dalsza edukacja naszych pracowników. Wspierając naszych pracowników w rozwoju ich talentów, nie tylko pomagamy im w rozwoju osobistym, ale także generujemy wartość dodaną dla MAHLE.

HR Boost!

Rekrutacja i renoma pracodawcy

Aby rekrutować, rozwijać i utrzymać wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, jako atrakcyjny pracodawca MAHLE uruchomiło projekt strategiczny HR Boost! W ramach globalnej strategii personalnej HR Boost! obejmuje i łączy kilka podprojektów w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy, rekrutacji, rozwoju kariery i różnorodności.

Charta der Vielfalt (Karta Różnorodności)

Podpisując niemiecką Kartę Różnorodności, MAHLE pokazało swoje zaangażowanie jako zwolennika i propagatora różnorodności oraz odpowiednich programów i inicjatyw, które sprzyjają idei różnorodności.

Formuła Student

Kolejnym ważnym elementem naszych działań w obszarze personalnym i marketingu jest wsparcie Formuły Student. MAHLE wspiera tę inicjatywę poprzez inwestycje i działania szkoleniowe. Na całym świecie MAHLE sponsoruje 29 zespołów: 20 w klasie pojazdów z silnikami spalinowymi i 9 w klasie pojazdów elektrycznych. W Polsce wspieramy drużyny z Poznania i Wrocławia.

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

Warunki pracy przyjazne dla pracowników m.in. elastyczne godziny pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin i praca w domu, od pewnego czasu są częścią naszej polityki personalnej w wielu krajach.