Działamy dla lepszej przyszłości

Już nasi założyciele Hermann i Ernst Mahle nadali wagę łączeniu długoterminowego przedsiębiorczego myślenia z zaangażowaniem społecznym.

Dywidendy Grupy są wykorzystywane do sponsorowania wielu projektów społecznych za pośrednictwem Fundacji MAHLE. Ponadto MAHLE uczestniczy w wielu inicjatywach o wysokim poziomie zaangażowania społecznego. Przyjęcie odpowiedzialności za dobro wspólne jest integralną cechą kultury MAHLE.