MAHLE New Ventures GmbH została założona w 2022 roku. Łączy pod jednym dachem wszystkie działania start-upowe i zespoły start-upowe w MAHLE, a tym samym uwzględnia rosnącą liczbę wewnętrznych inicjatyw korporacyjnych i inwestycji venture capital (VC) w start-upy poza firmą. Wspieramy wiele inicjatyw start-upowych i stworzyliśmy niezbędne warunki ramowe, aby nasze korporacyjne start-upy mogły działać w nowych obszarach biznesowych sprawniej i niezależnie od standardowych procesów decyzyjnych. Wszystko to w celu ustanowienia nowych strategicznych obszarów biznesowych dla MAHLE.

Koncentrujemy się na zespołach start-upowych i ich założycielach. To oni analizują istniejącą sytuację rynkową, identyfikują problemy klientów i rozwijają nowe pomysły biznesowe, które, w tych najlepszych przypadkach, stają się nowymi modelami biznesowymi. W codziennej pracy zespoły korzystają ze "szczupłych" (lean) i możliwie uproszczonych procesów oraz bardzo krótkich ścieżek decyzyjnych. Pozwala to na szybko poznać opinie klientów i uwzględniać w modelu biznesowym. Ponadto założyciele korzystają ze wspólnej sieci kontaktów oraz wsparcia ekspertów MAHLE ds. rynku, VC i rozwoju przedsiębiorstw.

Nasze cele

  • Zwiększenie aktywności firmy w zakresie sturt-upów
  • Strategiczne wsparcie dla inwestycji VC
  • Stworzenie ekosystemu start-upów, aby móc odpowiednio skalować nowe obszary biznesowe.

Nasze wewnętrzne sturt-upy powstałe w ramach projektu Inkubator MAHLE

Projekt Inkubator MAHLE to program przedsiębiorczości, który oferuje pracownikom - założycielom możliwość opracowania nowych modeli biznesowych dla MAHLE.

Szukamy inicjatorów i finansujemy nowe start-upy aby pomóc w rozwoju naszym pracownikom i jednocześnie budować nowe obszary biznesowe dla MAHLE.

Dzięki zwinnym i kreatywnym metodom pracy, coachingowi, szkoleniom i mentoringowi wzmacniamy kulturę innowacji w firmie.

Od 2015 nowe projekty inkubacyjne uruchamiane są niemal corocznie, a z nich wyłoniły się zupełnie nowe firmowe sturt-upy. Dodatkowo korzystamy z pomysłów, które adaptujemy w dotychczasowych jednostkach bizesowych i dalej rozwijamy.

Nasze zewnętrzne inwestycje VC z Programu Pilotażowego MAHLE

Od 2013 roku MAHLE przegląda każdego roku około 3000 obiecujących zewnętrznych start-upów i młodych firm pod kątem możliwości współpracy w ramach Programu Pilotażowego MAHLE. Przede wszystkim wybieramy zespoły na podstawie tego, jak dobrze pasują do MAHLE i czy zachodzi sytuacja, w której obie strony wygrywają tzn. czerpią korzyści z takiej współpracy. MAHLE jako inwestor, obok wkładu finansowego wnosi know-how i doświadczenie korporacyjne.

W poszukiwaniu nowych start-upów wspierają nas trzy fundusze VC: