Centra badawczo-rozwojowe | São Paulo

São Paulo, Jundiaí/Brazylia

Centrum techniczne São Paulo, Jundíai

Brazylijskie Centrum techniczne jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych MAHLE na świecie. Od chwili rozpoczęcia działalności w 1978 w Santo Amaro, dzielnicy São Paulo, MAHLE wytwarzało to produkty przeznaczone na światowe rynki. W 2008 roku wybudowano i rozwinięto nowe centrum w Jundíai, około 50 km od São Paulo. W swojej nowej lokalizacji Centrum techniczne nadal korzysta z bliskości lokalizacji produkcyjnych producentów samochodów z brazylijskiej metropolii i otaczających ją obszarów.

Ponad połowę paliwa w Brazylii pozyskuje się z trzciny cukrowej, zaś pojazdy z zasilaniem flex fuel są oferowane jako standard. To charakterystyczne lokalne zjawisko oznacza, że jednym z kluczowych obszarów rozwoju dla brazylijskiego Centrum technicznego są paliwa alternatywne i silniki z zasilaniem flex fuel.

W 2013 r. Centrum techniczne zostało ponownie znacząco rozbudowane i obecnie znajduje się w nim cały sprzęt testowy i rozwojowy na potrzeby jednostki biznesowej zarządzania termicznego w Ameryce Południowej.