Centra techniczne na całym świecie

Od chwili założenia naszej firmy w 1920 r., nasze prace badawcze i rozwojowe koncentrowały się na układach napędu dla obecnych i przyszłych zastosowań w obszarze mobilności. Inżynierowie z warsztatu testowania silników w Stuttgart opracowali wiele innowacji produktowych, przecierając drogę dla nowoczesnych silników spalinowych.

Obecnie operacyjne prace badawcze i rozwojowe są koordynowane, wspierane i rozwijane w 16 głównych centrach technologicznych zlokalizowanych na całym święcie, na najważniejszych rynkach sprzedaży.

Centra te współpracują nad realizacją nowych, globalnych projektów, w szczególności odnoszących się do obniżania zużycia paliwa i emisji, efektywnego i holistycznego zarządzania termicznego dla pojazdów, jak również wydłużania czasu eksploatacji systemów i elementów. Na całym świecie stale opracowywane są również nowe rozwiązania dla lokalnych klientów, dostosowane do specyficznych wymogów rynków.