Wały rozrządu

Z czysto mechanicznego punktu widzenia, zadaniem wału rozrządu jest przekształcanie ruchu obrotowego wału korbowego na ruch oscylacyjny popychacza za pomocą profilu krzywki. Kształt profilu krzywki określa wznios zaworu i w związku z tym jest podstawowym parametrem regulacji w konstrukcji wymiany gazu i co za tym idzie w procesie spalania.

Wraz z ciągłym rozwojem lekkiej konstrukcji i łożysk o niskim poziomie tarcia dla wału, jak również w oparciu o rozszerzoną funkcjonalność, np. dla zmiennego układu rozrządu, wał rozrządu wciąż ma znaczący potencjał w zakresie zwiększania efektywności silnika. Istnieje szeroki wybór różnych projektów wałów rozrządu dostępnych dla różnych zastosowań i wymogów (takich jak czas eksploatacji, koszt, ciężar, tarcie, hałas, dodatkowe funkcje).

MAHLE opracowało zmontowane wały rozrządu w oparciu o precyzyjne stalowe rury z garbami krzywek wykonanymi ze stali i proszkowanych materiałów metalowych, znacząco przyczyniające się do zoptymalizowania całego rozrządu. Dzięki modułowej konstrukcji i elastyczności, w coraz większym stopniu wypierają one inne typy wałów rozrządu. Wał montowany może być do 45% lżejszy od wałów odlewanych lub kutych. Elementy wejściowe i wyjściowe są wykonywane z wykorzystaniem różnych procesów produkcyjnych i materiałów, zależnie od projektu.

Do produkcji wałów odlewanych wykorzystywane jest przede wszystkim utwardzone żeliwo. W przypadku surowych wymogów w zakresie styków tocznych, można wykorzystać również odlewane wały rozrządu z hartowanymi indukcyjnie garbami krzywek. W celu zredukowania wagi, wały mogą być odlewane jako wydrążone cylindry lub profile.

Produkcja związana z odlewaniem jest realizowana w ultranowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych zakładach. Dostępny jest szeroki zakres standardowych materiałów, jak również materiałów specjalistycznych zaspokajających specyficzne potrzeby klientów. Nowoczesne centra obróbki i w pełni zautomatyzowane szlifierki CBN gwarantują stałą wysoką jakość.