Zespoły popychaczy i wahacza

Termin „popychacz” jest ogólnym terminem określającym różne elementy poruszane bezpośrednio przez garb krzywki. Podążają one za skokiem krzywki i przenoszą ruch na elementy zaworu po stronie wyjściowej. Popychacze krzywki obejmują popychacze, łyżki i dźwignie o różnej konstrukcji.