Tłoki do silników benzynowych

Wymagania stawiane tłokom do silników benzynowych były w ciągu ostatnich lat systematycznie podnoszone. Wyższe wymogi w zakresie wydajności powodują zwiększone obciążenia termiczne. Jednocześnie koncepcje związane ze zmniejszaniem rozmiaru spowodowały zwiększenie średnich i maksymalnych ciśnień, podczas gdy koncepcje związane z wysoką prędkością powodują większe siły bezwładności.

MAHLE zapewnia wieloletnie doświadczenie i innowacyjne rozwiązania — i stale dostosowuje istniejącą ofertę produktów do przyszłych wymogów.