Chłodzenie powietrza doładowującego

Jednym z głównych środków wykorzystywanych do redukcji zużycia paliwa i co za tym idzie emisji CO2 jest zredukowanie pojemności skokowej, zwykle w połączeniu z turbodoładowaniem, w celu utrzymania lub poprawienia mocy wyjściowej i momentu obrotowego. W miarę jak zwiększa się stopień turbodoładowania, jednocześnie wzrasta konieczność chłodzenia sprężonego powietrza. Chłodzenie powietrza doładowującego zaczyna więc pełnić jeszcze ważniejszą rolę Ostatni etap rozwoju w MAHLE obejmuje pośrednie, kaskadowe chłodzenie powietrza doładowującego, zintegrowane z rurą wlotową, które zapewnia minimalną utratę ciśnienia i znaczące korzyści w zakresie wielkości. Zapewnia to temperatury powietrza doładowującego zbliżone do chłodziwa dzięki wykorzystaniu dwuetapowego procesu chłodzenia.


Chłodnice powietrza doładowującego
Istnieją dwie formy chłodzenia powietrza doładowującego: bezpośrednie chłodzenie za pomocą powietrza otoczenia i pośrednie chłodzenie za pomocą chłodziwa do powietrza otoczenia. Pośrednie chłodzenie powietrza doładowującego oferuje korzyści w zakresie wielkości opakowania i dynamicznego reagowania i będzie odgrywać w przyszłości coraz ważniejszą rolę. Obejmuje to umieszczenie chłodnicy powietrza doładowującego bardzo blisko silnika zamiast z przodu pojazdu. Dodatkowo radiator niskiej temperatury potrzebny w procesie pośredniego chłodzenia powietrza doładowującego jest integralną częścią modułu chłodzenia. Z powodu mniejszej głębokości instalacji radiatora niskiej temperatury w porównaniu z konwencjonalną chłodnicą powietrza doładowującego, z przodu pozostaje więcej dostępnego miejsca, które można wykorzystać na potrzeby różnych środków takich jak ochrona pieszych. Lokalizacja w pobliżu silnika umożliwia wykorzystanie krótszych linii powietrza doładowującego, zmniejszając utratę ciśnienia o około 50%. Większa gęstość schłodzonego powietrza doładowującego i mniejsze straty ciśnienia oznaczają, że dostępna jest większa ilość powietrza na potrzeby spalania w silniku. W wyniku tego uzyskujemy lepszą reaktywność silnika.

Więcej na Air management