Recyrkulacja spalin (EGR)

Redukcja emisji zanieczyszczeń — w szczególności emisji tlenku azotu z silników diesla — jest ważnym zadaniem w procesie rozwojowym. Metody stosowane wewnętrznie w silniku, takie jak recyrkulacja spalin, mają na celu redukcję podstawowych emisji podczas samego spalania.

Zawory EGR


W przyszłości recyrkulacja spalin będzie nadal redukować emisje tlenku azotu. Jednakże wymaga to szybko i precyzyjnie kontrolowanych urządzeń regulacyjnych o wysokiej sile przełączania. Jest to jedyny sposób precyzyjnego kontrolowania wysokich masowych natężeń przepływu EGR i zapewnienia niezawodnego działania.

Zawory EGR MAHLE realizują te zadania. Schemat transmisji umożliwia bardzo wysoki moment rozruchowy, stabilne utrzymywanie dowolnej wymaganej pozycji, precyzyjne dozowanie oraz wysokie prędkości wzbudzania. Mechaniczne elementy popychacza zaworu są zaprojektowane z zerową siłą poprzeczną celu zapewnienia maksymalnego czasu eksploatacji.

Chłodzenie EGR


Nowe standardy emisji dla samochodów osobowych o pojazdów użytkowych z silnikami diesla nie mogą już zostać osiągnięte tylko za pomocą modyfikacji w silniku. Jednym ze sposobów na spełnienie nowych limitów emisji jest wykorzystanie recyrkulacji ochłodzonych spalin (EGR). Wymaga to oddzielenia części głównego przepływu spalin pomiędzy wyjściem silnika a turbiną, schłodzenie go w specjalnym wymienniku ciepła, a następnie wprowadzenie z powrotem do wlotu powietrza po wyjściowej stronie chłodnicy powietrza doładowującego. Temperatura spalania w silniku zostaje dzięki temu obniżona, tym samym redukując ilość wytwarzanych tlenków azotu (NOx). Technologia chłodzonych spalin jest dostępna w seryjnie produkowanych samochodach osobowych od 1999 roku. W silnikach benzynowych technologia chłodzonych spalin zostanie wdrożona w nadchodzących latach w celu zredukowania zużycia paliwa. Jedną z wyjątkowych cech spawanych laserowo wymienników ciepła spalin MAHLE jest ich doskonała odporność na korozję.

Oferujemy również przełączalne wymienniki ciepła spalin z sekcją obejścia zintegrowaną w obudowie chłodnicy. W celu utrzymania emisji zanieczyszczeń na stałym niskim poziomie, obejście wyłącza funkcję chłodzenia recyrkulowanych spalin w określonych sytuacjach, np. podczas fazy rozruchu zimnego silnika.

Więcej na Cooling