Zarządzanie wlotem powietrza

Zanim niefiltrowane powietrze dotrze do komory spalania, musi zostać przeprowadzone przez przedział silnika i najskuteczniej jak to możliwe oczyszczone z cząsteczek zanieczyszczeń.

Portfolio produktów MAHLE obejmuje cały zakres zarządzania wlotem powietrza: od kanału powietrza przez filtrację do modułów wlotu powietrza z elektrycznymi siłownikami rury wlotowej — lecz również rezonatory i generatory dźwięku.

W miarę jak procesy w silniku stają się coraz bardziej złożone, wymagania stawiane systemowi wlotowemu również rosną. Regulacje dotyczące emisji i specyfikacje zużycia, krótsze cykle modelu oraz rosnące oczekiwania w stosunku do wydajności w coraz mniejszych konstrukcjach stanowią podstawy współczesnego rozwoju. Na przykład ostatnio MAHLE było w stanie uczynić kolejny ważny krok w kierunku opracowania nowoczesnych silników spalinowych z integracją chłodzenia powietrza doładowującego w module wlotu powietrza.

Elektryczne siłowniki rury wlotowej MAHLE zapewniają dobre przygotowanie mieszanki w czterozaworowych silnikach z nakierowanym, sterowanym mapą ruchem ładowania powietrza wchodzącego. W przypadku silników diesla, dezaktywacja kanału jest wykorzystywana do wzbudzenia ruchu wirowego w komorze spalania. W przypadku silników benzynowych, zwężenie kanału i prowadzenie powietrza wchodzącego przez górną połowę kanały generuje przepływ cylindryczny. Oba te rozwiązania zapewniają dobre wirowanie mieszanki, tym samym poprawiając emisje spalin i zużycie częściowego obciążenia.

Ograniczenia związane z coraz mniejszymi konstrukcjami wymagają wyższej wydajności filtracji, zwłaszcza w odniesieniu do efektywności zatrzymywania cząstek. Trend ten wymaga wykorzystania wysokowydajnych filtrów, bardziej złożonego schematu prowadzenia przepływu i nowych koncepcji elementów filtra.

Jako lider technologii w obszarze plastyfikowanych elementów filtrów, MAHLE jest w stanie elastycznie reagować na wszelkie ograniczenia konstrukcji dzięki stosowaniu szerokiej oferty typów projektów.

Wymogi dla elementów kanałów powietrza, takich jak rury do filtrowanego i czystego powietrza, stale rosną. Trend zakładający podejścia oparte na systemie modułowym wymaga bardziej elastycznych i lekkich elementów, które mogą być stosowane nawet w warunkach, gdy instalacja odbywa się w bardzo ciasnej przestrzeni. Kolejne wyzwanie wiąże się z oszczędną, efektywną produkcją często bardzo złożonych kształtów. Coraz trudniejsze warunki instalacji i usuwania do celów serwisowych są najważniejszymi aspektami branymi pod uwagę podczas rozwijania współczesnych produktów wykorzystywanych do prowadzenia przepływu powietrza.

Dotychczas wykorzystywane materiały obejmują przede wszystkim tworzywa sztuczne wytwarzane z ropy naftowej. Poszukując alternatywnych rozwiązań, MAHLE zbadało różne tworzywa biologiczne i niedawno zatwierdziło materiał do produkcji elementów kanałów powietrza jako gotowy do seryjnej produkcji. Materiał ten jest ekologiczny i nie wpływa na łańcuch pokarmowy.

Oprócz skupienia na efektywności, proces rozwoju pojazdu i silnika nadal musi uwzględniać kwestię emocji. Kluczową rolę odgrywa brzmienie silnika: stanowi ono reprezentację charakterystyki eksploatacyjnej układu napędowego, a także jest nieodłącznym elementem unikalnej charakterystyki marki i jej znakiem rozpoznawczym. W szczególności silniki turbodoładowane tracą wiele ze swojego „naturalnego” brzmienia, dlatego też projektowanie dźwięku odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju. MAHLE wykorzystuje nowatorskie metody symulacji do optymalizowania akustyki zgodnie z wymogami klienta podczas opracowywania rezonatorów i generatorów dźwięku, zintegrowanych bezpośrednio z systemem prowadzenia powietrza.

Systemy separatorów mgiełki olejowej skutecznie czyszczą gazy w skrzyni korbowej zanieczyszczone mgiełką olejową. Dzięki temu można dodatkowo zredukować zużycie oleju i zapewnić przestrzeganie limitów emisji. Separator mgiełki olejowej zintegrowany z systemem wentylacji skrzyni korbowej oddziela składniki gazowe i ciekłe. Oddzielony olej jest wprowadzany z powrotem do obwodu oleju, zaś oczyszczone powietrze do systemu wlotowego.

MAHLE dostarcza plastikowe pokrywy głowicy cylindra i silnika zgodnie z wymogami klienta, w ramach systemu wlotowego lub jako oddzielny element funkcjonalny lub projektowy. Oprócz oferowania wysokiej wytrzymałości elementów przy niższej wadze oraz zgodności z wymogami w zakresie akustyki i szczelności silnika, pokrywy głowicy cylindra i silnika MAHLE są również dopasowane do koncepcji projektowej producentów pojazdu i silnika.