Otwory wentylacyjne

W odróżnieniu od tradycyjnej wentylacji, nasza opatentowana wentylacja „comfort” ma nie jeden, lecz dwa kanały wentylacyjne: spiralny kanał przepływu rozproszonego i wyśrodkowany kanał przepływu miejscowego. Geometria kanału przepływu rozproszonego generuje efekt wirowy, rozpraszając przepływ na dużym obszarze i tworząc „chmurę” powietrza w kabinie pojazdu. Zamiast irytować pasażerów pojazdu, efekt ten jest odczuwany jako rozproszony, pozbawiony przeciągu przepływ powietrza. Dla kontrastu, kanał przepływu miejscowego umiejscowiony na środku generuje wysoce skupiony i precyzyjnie skierowany strumień powietrza.

Użytkownicy pojazdu mogą mieszać i łączyć te dwa typy przepływu powietrza stosownie do warunków i swoich osobistych preferencji, tworząc rozmaite opcje wentylacji:

  • Wentylacja bez przeciągu: powietrze przepływa przez kanał przepływu rozproszonego i jest rozprowadzane na dużym obszarze.
  • Wentylacja bezpośrednia: powietrze przechodzi przez kanał przepływu miejscowego, umożliwiając bardzo nakierowany przepływ, skupiony na konkretnym obszarze.
  • Tradycyjne ustawienie wentylacji: połączenie przepływu rozproszonego i skupionego, odpowiadające temu zapewnianemu przez konwencjonalną wentylację.