Elementy kontroli klimatu

System kontroli klimatu PHYSIO-CONTROL® stanowi obecnie najbardziej zaawansowaną technologię w obszarze komfortu w kabinie. System ten oferuje zindywidualizowaną klimatyzację opartą na indywidualnie wybieranych ustawieniach klimatu, np. świeży lub neutralny, zmienna dystrybucja temperatury pomiędzy obszarami w pobliżu stóp i głowy, jak również zmienny i zindywidualizowany regulowany przepływ powietrza.

Nasza spółka joint venture Behr-Hella Thermocontrol opracowuje niezbędne elektroniczne systemy kontroli dla tego systemu, jak również dopasowane głowice kontrolne HVAC, służące jako interfejs pomiędzy operatorem i pojazdem.