Wydajne zarządzanie ciepłem oferowane przez MAHLE

Wykorzystując swoją stojącą na wysokim poziomie wiedzę systemową, MAHLE rozwija rozwiązania dotyczące całościowego zarządzania ciepłem w pojazdach elektrycznych, obejmujące zarówno kontrolę temperatury wnętrza jak i zarządzanie ciepłem technicznych elementów napędowych.

E-mobilność będzie kluczowym elementem indywidualnego transportu CO2 w perspektywie długoterminowej. MAHLE ma też być jednym z innowacyjnych prekursorów w tej dziedzinie. Wyrafinowane zarządzanie występującymi przepływami ciepła jest podstawą wydajności, zasięgu lotu i żywotności pojazdów elektrycznych.

Większy zasięg wraz z zarządzaniem ciepłem oferowanym przez MAHLE

W ten sposób, MAHLE tworzy podstawowe warunki do akceptacji mobilności elektrycznej zasilanej baterią.  Elektryczne elementy grzewcze PTC dostarczane przez MAHLE służą do klimatyzacji wnętrza w warunkach zimowych.  Koncepcje MAHLE zaprojektowane w celu wykorzystania ciepła odpadowego z silnika elektrycznego oraz  energoeletroniki zapewniają wysoką wydajność energetyczną – równoznaczną z rozszerzeniem elektrycznego zasięgu operacyjnego w pojazdach elektrycznych zasilanych baterią. W przypadku stosowania pompy ciepła MAHLE,  zasób baterii może znacząco wzrosnąć –do 20 procent przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 0°C.

Zdolność szybkiego ładowania wraz z kondycjonowaniem baterii MAHLE

Kolejnym, ważnym dla klienta, aspektem e-mobilności jest zdolność baterii do szybkiego ładowania. Skrócony czas ładowania prowadzi do zwiększonego nagromadzenia ciepła w związku z silniejszymi prądami.  Ochrona baterii przed uszkodzeniem sprowadza się w takich przypadkach do aktywnego chłodzenia, obejmującego wszystkie dostępne obwody chłodzenia, niezależnie od temperatur zewnętrznych. MAHLE oferuje już wysokowydajne komponenty, umożliwiające szybkie ładowanie.