Systemy napędu elektrycznego

Dzięki temu, że produkujemy różne typy silników elektrycznych oraz odpowiadające im elektroniczne moduły sterujące (ECU) i inne elementy, takie jak wyświetlacze graficzne i główne magistrale CAN, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom kompletne, zasilane akumulatorem systemy napędu.

Możliwe jest zdefiniowanie różnych konfiguracji odpowiednio do zastosowania. Są one wykorzystywane głównie jako systemy trakcji, we wspomaganych elektrycznie systemach sterowania, systemy napędu pompy hydraulicznej oraz do innych celów.