Wały rozrządu

Z czysto mechanicznego punktu widzenia, zadaniem wału rozrządu jest przekształcanie ruchu obrotowego wału korbowego na ruch oscylacyjny popychacza za pomocą profilu krzywki. Kształt profilu krzywki określa wznios zaworu i w związku z tym jest podstawowym parametrem regulacji w konstrukcji wymiany gazu i co za tym idzie w procesie spalania.
MAHLE zaopatruje klientów na całym świecie w odlewane wały rozrządu, stalowe wały rozrządu kute lub obrabiane z litego materiału, jak również montowane wały rozrządu. Półfabrykaty i elementy gotowe do montażu są produkowane w ramach produkcji na dużą skalę. Duże zróżnicowanie produkcji umożliwia MAHLE oferowanie właściwego rozwiązania dla każdego zastosowania. Produkcja jest prowadzona wyłącznie w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych zakładach. W ten sposób MAHLE gwarantuje stałą wysoką jakość.

Do produkcji wałów odlewanych wykorzystywane jest przede wszystkim utwardzone żeliwo. Odlewane wały rozrządu z hartowanymi indukcyjnie garbami krzywek spełniają surowe wymogi w zakresie styków tocznych. W celu zredukowania wagi, wały mogą być odlewane jako wydrążone cylindry lub profile.

Produkcja związana z odlewaniem jest realizowana w ultranowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych zakładach. Dostępny jest szeroki zakres standardowych materiałów, jak również materiałów specjalistycznych zaspokajających specyficzne potrzeby klientów. Nowoczesne centra obróbki i w pełni zautomatyzowane szlifierki CBN gwarantują stałą wysoką jakość.

Postępy w zakresie redukowania tarcia i wagi rozrządu mają bezpośredni wpływ na efektywność całego silnika i w związku z tym również na zużycie paliwa i emisje CO2. Zmontowane wały rozrządu MAHLE zapewniły zmniejszenie wagi o około 30% w pierwszej serii zastosowań w pojazdach użytkowych.

W tym przypadku MAHLE wykorzystuje specjalne procesy produkcji: dzięki wykorzystaniu metody termicznego pasowania skurczowego, części takie jak garby krzywek, koła generatora impulsów oraz elementy wejściowe i wyjściowe silnika są łączone z precyzyjnymi rurami stalowymi z zachowaniem wysokiego stopnia sztywności skrętnej i wytrzymałości na zginanie. W pełni elastyczne poprzeczne mocowanie wciskowe gwarantuje konsekwentnie wysokie pasowanie wciskowe łączonych elementów przez cały czas eksploatacji. Ostatecznie, czas eksploatacji wymagany dla silnika pojazdu użytkowego wynosi dwa miliony kilometrów.