Zarządzanie paliwem dla pojazdów użytkowych

Zarządzanie paliwem w pojazdach użytkowych zależy głównie od przygotowania paliwa, tj. od filtracji i usuwania wody. Trend związany z tzw. światowym silnikiem, czyli platformą silnika możliwą do wykorzystania w każdym regionie świata, wiąże się ze znaczącymi wyzwaniami technicznymi. Z jednej strony, silnik musi spełnić częściowo surowe przepisy dotyczące spalin, co prowadzi do wysokiego poziomu zawansowania technicznego. Z drugiej zaś strony, ten wyrafinowany poziom technologiczny musi radzić sobie z różną zawartością biopaliw oraz różnymi poziomami jakości paliwa. Konieczne jest zatem umożliwienie optymalnej separacji zanieczyszczeń i wody nawet w takich warunkach.

Moduły filtrów paliwa do pojazdów użytkowych w efektywny sposób przygotowują paliwo diesla do procesu spalania. W tym celu wykorzystują one materiały filtrujące zapewniające wysoką skuteczność separacji i posiadają zaawansowany zakres funkcjonalności. Dla silników diesla funkcjonalny zakres modułów filtrów paliwa MAHLE może być dość złożony. Paliwo może na przykład chłodzone lub podgrzewane albo może być realizowana separacja zawartej w nim wody.

W celu spełnienia wymagających limitów emisji, nowoczesne silniki diesla typowo wykorzystują systemu wtrysku oparty na jednej szynie. Są one wyjątkowo wrażliwe na cząstki stałe i paliwo diesla zawierające nierozpuszczoną wodę. Ponieważ silniki wprowadzane na rynek światowy są wykorzystywane także w krajach, w których jakość paliwa jest niska i o różnym udziale biopaliw, konieczne jest umożliwienie optymalnej separacji zanieczyszczeń wody nawet w takich warunkach.

W tym celu, MAHLE opracowało rozwiązanie z modułem aktywnego filtra wstępnego, który osiąga poziom separacji do 98% w nowych warunkach.

Elektryczne podgrzewacze MAHLE są wykorzystywane w silnikach diesla i etanolowych do rozruchu zimnego silnika i pracy w niskich temperaturach otoczenia. W przypadku silników diesla, zapewniają one utrzymanie płynności i zapobiegają flokulacji składników paliwa, która może prowadzić do zapchania się filtra.