Korbowody

Korbowód łączy tłok z wałem korbowym i składa się z dużego i małego otworu oraz trzonu. Jako element przenoszący siły i ruch, jest on poddawany naprzemiennym naprężeniem i stale zwiększającym się wymogom w zakresie wydajności. Oferta korbowodów MAHLE jest odpowiednio dostosowana do coraz bardziej wymagających warunków granicznych w silnikach spalinowych. Dzięki wysokowytrzymałym i innowacyjnym materiałom, MAHLE może wypełnić, a nawet przekroczyć aktualne wymogi.