Chłodnice powietrza doładowującego

Dzięki ponownemu zaprojektowaniu geometrii i udoskonalonym procesom produkcyjnym udało nam się utrzymać wagę nowej chłodzonej powietrza chłodnicy powietrza doładowującego EURO 6 na stałym poziomie, pomimo większych powierzchni chłodzących i znacząco zwiększonej odporności i trwałości elementów. Jednocześnie zwiększono gęstość mocy. Chłodnice powietrza doładowującego redukują również głębokość instalacji modułu chłodzenia o dalsze 14 mm, tym samym optymalizując przepływ powietrza przez system. W rezultacie wymogi wentylatora w zakresie mocy mogą zostać zredukowane bez ograniczania wydajności chłodzenia. Ponadto nowy projekt musi brać pod uwagę coraz większe obciążenia termiczne i obciążenia ciśnieniem, którym poddawane są chłodnice powietrza doładowującego.

Pośrednie systemy chłodzenia powietrza doładowującego wykorzystują niezwykle kompaktowe chłodnice, chłodzone za pomocą chłodziwa z oddzielnego obwodu chłodzenia niskiej temperatury. Ponieważ radiator LT posiada dużą powierzchnię przednią i jest obmiatany przez przepływ zimnego powietrza chłodzącego, można osiągnąć bardzo niskie temperatury powietrza doładowującego. Dzięki doskonałej efektywności (w porównaniu z chłodnicą powietrza doładowującego/powietrza), mogą one być projektowane w bardzo kompaktowych wymiarach i montowane w silniku. W przejściowych warunkach jazdy, zapewniają one o wiele bardziej stabilną temperaturę powietrza wlotowego i tym samym pomagają redukować zużycie paliwa.

Więcej Zarządzanie powietrzem