Recyrkulacja spalin (EGR)

Redukcja emisji zanieczyszczeń — w szczególności emisji tlenku azotu z silników diesla — jest ważnym zadaniem w procesie rozwojowym. Metody stosowane wewnętrznie w silniku, takie jak recyrkulacja spalin, mają na celu redukcję podstawowych emisji podczas samego spalania.

Zawory EGR
W przyszłości recyrkulacja spalin (EGR) będzie nadal redukować emisje tlenku azotu. Jednakże wymaga to szybko i precyzyjnie kontrolowanych urządzeń regulacyjnych o wysokiej sile przełączania. Jest to jedyny sposób precyzyjnego kontrolowania wysokich masowych natężeń przepływu EGR i zapewnienia niezawodnego działania. Zawory EGR MAHLE realizują te zadania. Schemat transmisji umożliwia bardzo wysoki moment rozruchowy, stabilne utrzymywanie dowolnej wymaganej pozycji, precyzyjne dozowanie oraz wysokie prędkości wzbudzania. Mechaniczne elementy popychacza zaworu są zaprojektowane z zerową siłą poprzeczną celu zapewnienia maksymalnego czasu eksploatacji.

Chłodnice EGR
Dalsze informacje Chłodzenie