Zarządzanie wlotem powietrza

Zanim niefiltrowane powietrze dotrze do komory spalania, musi zostać przeprowadzone przez przedział silnika i najskuteczniej jak to możliwe oczyszczone z cząsteczek zanieczyszczeń.

Portfolio produktów MAHLE obejmuje cały zakres zarządzania wlotem powietrza: od kanału prowadzenia powietrza przez filtrację do modułów wlotu powietrza z elektrycznymi siłownikami rury wlotowej — lecz również rezonatory i generatory dźwięku.

Systemy wlotu powietrza MAHLE obejmują cały zakres systemu, od wlotu nieoczyszczonego powietrza ze wstępnym usuwaniem kurzu i wody przez moduł filtra powietrza z elementem głównego filtra i wkładką bezpieczeństwa do interfejsu wlotu turbosprężarki. W rezultacie, MAHLE jest w stanie w pełni odpowiadać na zapytania systemowe oraz rozwijać i produkować moduły w pełni w obrębie firmy.

Sytuacje związane z krytycznymi ograniczeniami przestrzennymi stanowią duże wyzwanie w procesie opracowywania filtrów powietrza do pojazdów użytkowych. Moduły filtrów powietrza MAHLE są indywidualnie dopasowywane do wymogów klienta w zakresie ograniczeń przestrzennych, wagi oraz interfejsów z innymi systemami. Innym obszarem zainteresowania MAHLE w zakresie rozwoju jest osiągnięcie małej częstotliwości konserwacji. Czujniki mechaniczne i elektryczne w niezawodny sposób prezentują status konserwacji systemu filtra. Zapewniony jest swobodny dostęp do filtra, dzięki czemu możliwa jest konserwacja bez specjalnych narzędzi.

MAHLE jest również liderem w zakresie ochrony środowiska. Elementy metalowe są zatem eliminowane nawet w fazie projektowania modułów filtra powietrza w celu uproszczenia procesu utylizacji zużytych materiałów filtra.

W zależności od wymogów klienta, MAHLE dostarcza plastikowe pokrywy głowicy cylindra w formie zintegrowanej w ramach systemu wlotowego lub jako oddzielny element funkcjonalny lub projektowy. Te produkty oferują największą stabilność i niską wagę. Spełniają one wysokie wymogi w odniesieniu do akustyki i szczelności silnika, jak również zwiększone wymagania projektowe producentów pojazdów i silników. Ostatnia generacja pokryw głowic cylindra MAHLE do pojazdów użytkowych ma do zaoferowania jeszcze więcej: umożliwia integrację funkcjonalną, jak np. w przypadku zintegrowanego separatora mgiełki olejowej, i ma budowę modułową, dzięki czemu może być wykorzystywana w wydajny sposób w silnikach o różnej liczbie cylindrów.

Systemy wentylacji skrzyni korbowej skutecznie usuwają gazy ze skrzyni korbowej, zanieczyszczone mgiełką olejową. Separator mgiełki olejowej zintegrowany z systemem wentylacji oddziela składniki gazowe i ciekłe. Oddzielony olej jest wprowadzany z powrotem do obwodu oleju, zaś powietrze resztkowe do systemu wlotowego. Separator mgiełki olejowej musi zapewniać wysoki poziom separacji oleju dla wszystkich wymogów specyficznych dla sinika, prowadzących do zróżnicowanych objętościowych natężeń przepływu i wahań ilości oleju.