Tuleje Cylindrowe

Pierwsze tuleje cylindrowe zostały wyprodukowane w Krotoszynie w roku 1948.

Obecnie MAHLE Polska produkuje rocznie ponad 4,5 mln tulei cylindrowych Są one wytwarzane z żeliw szarych i niskostopowych, odlewanych metodą odśrodkową. Do produkcji tulei wykorzystuje się kilka typów żeliw, różniących się składem chemicznym, mikrostrukturą oraz właściwościami mechanicznymi.

Typowe tuleje produkowane przez Mahle Polska mają średnice wewnętrzne od 50 mm do 144 mm, zaś dla tulei wielkogabarytowych wymiar wewnętrzny może sięgać do 500 mm. Tuleje wielkogabarytowe znajdują zastosowanie w dużych i średnich silnikach spalinowych eksploatowanych m.in. w kolejnictwie, przemyśle okrętowym i energetyce.

Produkowane tuleje ze względu na konstrukcję dzielą się na tzw. tuleje suche, które po zamontowaniu w silniku nie mają bezpośredniego kontaktu z czynnikiem chłodzącym oraz tuleje mokre, posiadające tzw część wodną, bezpośrednio chłodzoną.

Większość tulei jest wykonywana jako całkowicie obrobiony mechanicznie produkt, łącznie w wykonaniem końcowej obróbki gładzi tulei, czyli powierzchni, która bezpośrednio współpracuje z pierścieniami tłokowymi.

Proces końcowej obróbki gładzi, nazywany honowaniem oraz stosowany materiał mają podstawowe znaczenie dla własności eksploatacyjnych, głównie zużycia oleju , trwałości silnika, parametrów emitowanych spalin.

Stosowane do produkcji tulei materiały, technologia obróbki, uzyskiwana dokładność wykonania pozwalają w pełni sprostać oczekiwaniom odbiorców.

Świadczy o tym corocznie zwiększająca się produkcja oraz rosnąca liczba klientów.