Chłodnica powietrza doładowanego chłodzona cieczą

Chłodnice powietrza doładowanego chłodzone cieczą (chłodziwem), czyli LCCAC (Liquid-Cooled Charge Air Cooler)/iCAC (indirect Charge Air Cooler) są alternatywą dla tradycyjnych produktów chłodzonych powietrzem (CAC/dCAC). Stosowane są one w silnikach z turbodoładowaniem, w celu dostarczenia większej ilości powietrza do cylindrów. Powoduje to zwiększenie osiągów silnika, przy zachowaniu tej samej jego pojemności skokowej lub utrzymanie podobnych osiągów przy zmniejszonej pojemności i masie silnika. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i zróżnicowanym kształtom, iCAC może być zamontowany praktycznie wszędzie w przedziale silnikowym, z reguły będąc mocowanym bezpośrednio do silnika. Pozwala to maksymalnie skrócić drogę powietrza doładowanego od sprężarki/-ek do cylindrów. Skutkuje to minimalizacją strat na oporach powietrza doładowanego oraz, co najważniejsze, minimalizacją czasu reakcji silnika na wciśnięcie pedału gazu. Badania rynkowe wykazują istotny trend wzrostowy zapotrzebowania na chłodnice, głównie w wersji iCAC, dla silników dieslowskich i benzynowych.