Środowisko

MAHLE Behr jest oddane idei ochrony zdrowia ludzkiego, zasobów naturalnych i środowiska, w którym żyjemy i działamy. To zobowiązanie sięga dalej niż zgodność z prawem i zawiera starania, aby minimalizować nasz wpływ na otoczenie poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Ciągłe ulepszanie działań pro-środowiskowych związanych z naszymi procesami i produktami jest odpowiedzialnością każdego pracownika. Staramy się integrować dobre praktyki ochrony środowiska z działaniami biznesowymi. Podstawą tego jest wdrożony w 1996 roku i ciągle doskonalony System Zarządzania Środowiskowego oparty o normę ISO 14001.